Uutinen

Motiva: Energiakatselmus pakolliseksi osalle pk-yrityksiä – tukea voi hakea vielä vuoden 2024

18.04.2024
Takaisin listaukseen

Velvoite toteuttaa energiakatselmus neljän vuoden välein laajenee moniin pk-yrityksiin. Vuonna 2026 voimaan astuva velvoite koskee jatkossa kaikkia yrityksiä, joiden kolmen edellisen vuoden keskimääräinen energiankäyttö on vuosittain 2 800–24 000 megawattituntia. Ensimmäistä kertaa lain soveltamisalan piiriin siirtyvät pk-yritykset voivat vielä vuoden 2024 ajan hyödyntää valtion energiatuen energiakatselmukseen.

Tiukentuneen EU-sääntelyn myötä energiatehokkuuslain velvoitteet laajenevat vuonna 2026 koskemaan osaa pk-yrityksiä. Tällä hetkellä energiatehokkuuslain mukainen yritysten energiakatselmusvelvoite koskee vain suuria yrityksiä, mutta jatkossa velvoite määräytyy yrityksen energiankäytön perusteella.

Pk-yritysten, jotka siirtyvät nyt ensimmäistä kertaa energiakatselmusvelvoitteen piiriin, on tehtävä ensimmäinen energiakatselmus viimeistään syksyllä 2026. Tästä velvoitteesta vapautuvat yritykset, jotka ottavat käyttöön sertifioidun energianhallintajärjestelmän.

Energiatukea katselmuksiin vielä vuonna 2024

– Jos yrityksen energiankulutus on 2 800–24 000 megawattituntia vuodessa, eikä yritystä luokitella vuonna 2024 energiatehokkuuslain mukaisesti suureksi yritykseksi, voi yritys hakea vielä vuoden 2024 ajan energiatukea vapaaehtoisen energiakatselmuksen tekoon. Tuettu energiakatselmus ja sen toimenpide-ehdotukset on mahdollista hyödyntää kohdekatselmuksena, joka on osa pakollista energiakatselmusta, kertoo Motivan johtava asiantuntija Tomi Kiuru.

Asiantuntija neuvoo tekemään päätöksen tuetun katselmuksen toteuttamisesta pian, sillä tuki pitää hakea vuoden 2024 aikana.

– Tuki pitää hakea Business Finlandilta tämän vuoden aikana, mutta hanke voi valmistua vuoden 2025 aikana, Kiuru neuvoo pk-yrityksiä.

Motiva järjestää maksuttoman energiakatselmuksiin liittyvän tietoiskun 17.5.2024: Energiakatselmuksilla kustannustehokkuutta ja sisäilmaolosuhteet kuntoon. Tilaisuudessa on tarjolla tietoa laajenevasta pakollisesta energiakatselmusvelvoitteesta ja miten valtion energiatukea on vielä mahdollista hyödyntää energiakatselmuksen toteuttamiseen. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Motivan verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Motiva Oy
johtava asiantuntija Tomi Kiuru
puh. +358 (0) 50 301 7029
tomi.kiuru@motiva.fi

www.motiva.fi/energiakatselmus