Liittyjän tarina

Nivalan Kaukolämpö Oy: reaaliaikaista kulutustietoa asiakkaille

27.01.2021
Takaisin listaukseen
Nivalan Kaukolämpö rakensi verkkopalvelun, joka auttaa asiakkaita seuraamaan energiankulutusta reaaliajassa ja löytämään säästökohteita. Palvelu sopii etenkin paljon energiaa käyttäville yrityksille ja kiinteistöille.

Nivalan kaupungin omistama Nivalan Kaukolämpö on lanseerannut asiakkailleen Kaukokaiku-palvelun, jonka avulla energiankulutusta ja kiinteistön olosuhteita on mahdollista seurata reaaliaikaisesti. Näin voidaan paikallistaa tarkasti, missä ja miten energiaa kuluu. Samalla pystytään varmistamaan, että sisäolosuhteet ovat kiinteistön käyttäjille sopivat ympäri vuoden.

– Palvelu ei sinällään tuo energiansäästöä, mutta se auttaa asiakkaita tekemään energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, KAUKOn toimitusjohtaja Hannu Petäistö sanoo.

Verkkosovelluksesta ja kiinteistöihin sijoitettavista antureista eli moduuleista koostuva palvelu suunnitellaan aina kiinteistökohtaisesti. Kokonaisuus muotoutuu sen mukaan, millaisia asioita halutaan mitata.

Asiakkaat voivat vuokrata kahdenlaisia moduuleita, joista toinen mittaa energiaa ja toinen lämpötilan, ilmankosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden kaltaisia sisäilmaoloja. Tietokoneen muistitikun kokoinen moduuli toimii virtalähteellä tai akulla mittauspaikan mukaan. Yksi lataus riittää noin viikon mittauksiin.

Mittaustietoa rikastetaan kaukolämmön tuotannosta saatavalla datalla. Asiakas voi esimerkiksi tarkistaa, millä polttoaineella energiaa tuotetaan tiettynä ajankohtana.

Palvelu hyödyntää myös ympäristöstä kerättäviä mittauksia. Seurannassa on esimerkiksi lämmön kulutukseen oleellisesti vaikuttava ulkolämpötila.

Kulloisen kulutuksen lisäksi asiakas saa energiankulutuksesta myös historiadataa ja voi esimerkiksi verrata tietyn kuukauden kulutusta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

– Tavoitteena on ollut rakentaa mahdollisimman selkeä kokonaisuus ja graafinen käyttöliittymä, jonka avulla tietoja voi helposti analysoida ja vertailla.

Hyödyt tulivat esille pilottihankkeessa

Petäistö odottaa, että uusi palvelu kiinnostaa eniten runsaasti kaukolämpöä kuluttavia yrityksiä ja organisaatioita. Palvelua on pilotoitu metallialan yrityksessä, jossa kuluu runsaasti energiaa muun muassa kemikaalialtaiden ja kiinteistön lämmitykseen.

Vuoden aikana tehdyt mittaukset ovat auttaneet tuotannon suunnittelussa ja energiatalouden parantamisessa. Lisäksi on havaittu, että sisätilojen lämpötilaa voidaan laskea energian säästämiseksi.

– Sisäolojen seuranta on myös auttanut yritystä varmistamaan, että työskentelyolot ovat mahdollisimman optimaaliset.

Petäistön mukaan yritys seurasi jo aiemmin kaukolämmön kulutustaan tarkasti.  Energiamittaria luettiin pari kertaa vuorokaudessa, data kerättiin Excel-taulukoihin ja lähetettiin sähköpostilla yritykseen.

– Tiedon kulussa oli kuitenkin koko ajan vuorokauden viive, mutta nyt asiakas voi tarkastella kulutustietojaan itse lähes reaaliajassa vain 15 sekunnin viiveellä. Tekniikalla yksittäiset kulutussyklit on helppo erotella ja niihin ehtii reagoida toimenpiteillä.

Myös kaupunki kiinnostunut mittauksista

Palvelun käyttöönotosta on käyty keskusteluja myös Nivalan kaupungin palvelukiinteistöissä ja Nivalan Vuokrakotien taloissa.

– Osa kiinteistöistä on niin vanhoja, että niihin ei kannata rakentaa mittavaa uutta rakennusautomaatiota. Palvelun avulla olosuhteista voidaan tehdä kustannustehokkaasti mittauksia, joita myös energiatehokkuusdirektiivi edellyttää.

Nivalan kaukolämpö KAUKO toimittaa lämpöä kaupunkitaajaman runsaaseen 600 kiinteistöön Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiöllä on pääasiassa puuperäisiä polttoaineita käyttävä voimalaitos, joka tuottaa myös sähköä.

Kaukokaiku-palvelun kustannusrakenne on suunniteltu niin, että käyttöönoton kynnys on asiakkaille mahdollisimman matala. Aloitusmaksua ei ole. Verkkopalvelun käyttö maksaa viisi euroa kuukaudessa. Yhden moduulin vuokra on viisi euroa kuukaudessa.

– Omakotitalossa pärjätään yhdelläkin moduulilla. Halusimme luoda edullisen palvelun, jonka pienasiakaskin voi ottaa vaikkapa vuodeksi ja laittaa talotekniikan säädöt kohdilleen.

Sopimuskausi kestää vähintään vuoden. Se on Petäistön mielestä järkevä mittausaika, jolloin energian kulutusta voidaan mitata kaikkina vuodenaikoina.

Isoja investointeja energiatehokkuuteen

Nivalan kaukolämpö liittyi energiatehokkuussopimukseen vuonna 2017. Petäistön mukaan sopimukseen liittyvä säännöllinen raportointi kannustaa mittaamaan entistä tarkemmin energiatehokkuuteen vaikuttavia asioita ja etsimään koko ajan parannuskohteita.

– Vapaaehtoinen sopimusjärjestely tuottaa varmasti paremmin tuloksia verrattuna siihen, että määrättäisiin tekemään tiettyjä energiatehokkuustoimia.

Viime vuosina yhtiössä on tehty paljon energiatehokkuutta parantavia investointeja. Kaukolämpöä ja sähköä tuottavaan voimalaitokseen asennettiin kolme vuotta sitten savukaasulauhdutin, joka kerää hukkalämmön talteen.

Pari vuotta sitten teollisuusyrityksiä palveleva kaukolämpöverkko eriytettiin omaksi verkokseen, mikä antaa mahdollisuuden säätää lämpötilat kumpaankin verkkoon erikseen. Energiatehokkuutta ovat lisäksi parantaneet useat säätötekniset toimet ja viime vuonna toteutettu kuumalinjan tulistus -hanke, jonka myötä voimalaitoksessa siirryttiin tuottamaan matalamman lämpötilan lämpöä. Se sopii sellaisenaan kiinteistöjen lämmitykseen, mutta teollisuusverkkoa varten lämpötilaa nostetaan tulistustekniikan avulla.

Aiemmin laitoksessa tuotettiin korkeamman lämpötilan lämpöä, joka laimennettiin kylmällä vedellä kiinteistöjen käyttöön.

– Hankkeen myötä laitoksen 93 prosentin hyötysuhde nousee 95 prosenttiin. Tuotetun sähkön määrä kasvaa kuusi prosenttia.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Nivalan Kaukolämpö