Uutinen

Opas palvelukiinteistöjen ilmanvaihtoon

23.04.2024
Takaisin listaukseen
Ilmanvaihdon energiankäyttöä on mahdollista tehostaa jopa kolmanneksen verran. Motiva on julkaissut oppaan, jonka avulla palvelukiinteistöjen omistajat tai hallinnoijat voivat luoda pohjan ilmanvaihdon energiatehokkaalle toiminnalle ja laadukkaille sisäilmaolosuhteille ilmavirtojen optimoinnin avulla.
Ilmanvaihto vaikuttaa merkittävästi palvelurakennuksen energiankulutukseen. Ilmanvaihtojärjestelmä kuluttaa palvelurakennuksissa tyypillisesti lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta jopa 20–50 prosenttia ja sähköenergian kokonaiskulutuksesta 30–50 prosenttia.

Jopa kolmanneksen säästö energiankulutukseen

Palvelurakennusten ilmanvaihdon käyttötavat, ilmavirtojen oikea taso sekä painesuhteiden hallinta vaikuttavat merkittävästi rakennusten energiatehokkuuteen sekä sisäolosuhteisiin. Motiva-mallisten energiakatselmusten tuloksista koottu tilasto osoittaa, että jopa noin kolmannes kaikesta palvelurakennuksiin kohdistuvasta energiansäästöpotentiaalista löytyy ilmanvaihdosta, kun esimerkiksi lämmitysjärjestelmissä tehostamispotentiaalia on vain kymmenes.

Ilmanvaihto vaikuttaa rakennuksen sisäilman laatuun ja olosuhteisiin, suoraan ja välillisesti. Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda tiloihin raitista ilmaa sekä poistaa ilmasta epäpuhtauksia ja kosteutta. Tästä tärkeästä tehtävästä ei saa tinkiä edes energiansäästön vuoksi, vaan ilmanvaihdon määrän tiloissa tulee olla riittävää, jotta sisäilman laatu voidaan varmistaa.

Suuret paine-erot hankaloittavat ilmanvaihdon hallintaa

Yleinen ongelma, joka haittaa ilmanvaihdon tarkoituksenmukaista toimintaa, on tilojen väliset paine-erot. Tämän seurauksena ilma liikkuu hallitsemattomasti, minkä vuoksi rakenteiden sisältä tai ulkoilmasta voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan.
Uusien rakennuksen hyvä ilmatiiveys antaa ilmanvaihdon ja painesuhteiden hallintaan hyvät lähtökohdat, mutta voi toisaalta myös tuoda haasteita paine-erojen hallintaan, kun pienetkin ilmavirtaerot aiheuttavat tiiviimmässä rakennuksessa suuremman paine-eron.

Ilmavirtojen ja painesuhteiden säädöt ja tarkastukset ovat osa rakennuksen normaalia kunnossapitoa. Samalla on hyvä tarkastaa ilmanvaihdon ja muiden taloteknisten järjestelmien toimivuus ja tehdä tarpeelliset muutos-, korjaus- tai parannustyöt.

Kattava opas toimivampaan ilmanvaihtoon

Opas antaa palvelukiinteistöjen omistajille ja hallinnoijille hyödyllistä tietoa ja konkreettisia ohjeita energiatehokkaampaan ja toimivampaan ilmanvaihtoon.

Oppaasta löytyy ohjeita ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyön tilaamiseen sekä painesuhteiden ja ilmavirtojen pysyvyyden seuraamiseen, sekä ilmanvaihdon lähtötilanneselvityksen ja säätösuunnitelman tekoon sekä mittaus- ja säätötyön hankintaan. Mukana on keskeisiä ilmavirtojen säätämiseen ja tarkastamiseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Motivan julkaiseman oppaan sisällön on laatinut AFRY ja sen on rahoittanut Energiavirasto osana energiatehokkuussopimusten toimeenpanoa.

Tutustu ”Ilmavirtojen säädöt ja tarkastukset palvelukiinteistössä” -oppaaseen

Lisätietoja:
Asiantuntija Minna Tolvanen, Motiva Oy
Puhelin: +358 (0) 9 6122 5195
Sähköposti: etunimi.sukunimi@motiva.fi