Liittyjän tarina

Orion: Lämpöpumppulaitoksesta vauhtia ilmastotekoihin

29.12.2021
Takaisin listaukseen
Orion otti Turussa käyttöön lämpöpumppulaitoksen, joka hyödyntää hukkalämmön suuren tuotantolaitoksen lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Ostoenergian tarve vähenee 70 prosenttia.

Lääkeyhtiö Orion on asettanut itselleen entistä kunnianhimoisemman tavoitteen päästövähennyksissä ja aikoo päästä hiilineutraaliksi jo vuonna 2030.

Tavoitteen saavuttamiseksi lääkeyhtiön tuotantolaitoksilla on hahmotettu useita investointeja, joilla voidaan tehostaa energian käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Toteutettavien hankkeiden kärkisijoille nousi aluelämpöprojekti Orionin tehdasalueella Turussa.

Orionin EHS- ja kiinteistöjohtaja Juha Paasi kertoo, että kaikki lähti liikkeelle Motivan järjestämästä seminaarista. Orionin energiatehokkuuspäällikkö vaihtoi siellä pari sanaa lämpöpumppuratkaisuja toimittavan Calefan toimitusjohtajan Petri Vuoren kanssa.

Sovittiin tehdaskäynnistä, jonka pohjalta Calefan Orionille tarjoama ratkaisu alkoi hahmottua.

– Avaimet käteen -ratkaisu sopi meille, koska sen avulla pääsimme nopeasti liikkeelle ilman, että hanke rasitti liikaa omaa organisaatiota. Hallitsemme kyllä lääketuotannon prosessit ja niihin liittyvän rakentamisen, mutta energia-asioissa oli tarpeen saada ulkopuolista asiantuntemusta, Paasi sanoo.

Laitos tuottaa energiaa myös ulkoilmasta

Calefa toimitti Orionille tehdasvalmistetun lämpöpumppulaitoksen valmiina kokonaisratkaisuna. Laitoksen jäähdytysteho on yhden megawatin luokkaa ja lämmitysteho noin 1,5 megawattia.

Laitos tuottaa jäähdytystä tuotantoprosessiin, josta palautuu hukkalämpöä lämpöpumpuille. Ne jalostavat matalan lämpötilan hukkalämmön 70–80-asteiseksi lämmöksi, joka johdetaan tehdasalueen kiinteistöt kattavaan aluelämpöverkkoon.

– Hukkalämmön ohella laitos ottaa energiaa myös ulkoilmasta, kun ilman lämpötila -15–+30 astetta. Tehtaan vanhat jäähdytyskoneet jätettiin varmistamaan jäähdytyskapasiteetin riittävyys, Petri Vuori sanoo.

Iso leikkaus kaukolämpölaskuun

Toimitussopimus lämpöpumppulaitoksesta solmittiin loppukesästä 2020, ja kesäkuun lopulla 2021 laitos alkoi tuottaa tehtaalle jäähdytystä ja sittemmin myös lämpöä.

– Koronapandemian vuoksi oli pieniä toimitusongelmia, mutta muuten hanke sujui erinomaisesti, Paasi sanoo.
Tehdasalueella lämmitettävien kiinteistöjen yhteispinta-ala on noin neljä hehtaaria.

Aiemmin jäähdytykseen käytettiin perinteisiä vedenjäähdytyskoneita, joiden tuottama hukkalämpö lauhdutettiin ulkoilmaan. Samaan aikaan tehdaskiinteistöön ostettiin kuitenkin kaukolämpöä.

– Nyt kaukolämmön kulutuksen voi lopettaa välillä kokonaan, kun kaikki tehdasalueen tarvitsema lämpö saadaan hukkalämmöstä. Ostetun lämpöenergian tarve vähenee noin 70 prosenttia vuodessa. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 1000 tonnia vuodessa, Paasi toteaa.

Energiatyössä hyödynnetään hukkalämpöjä

Orionilla on lääkevalmistusta neljällä ja kemiallisten tuotteiden tuotantoa kahdella paikkakunnalla Suomessa.
– Tuotantolaitosten välillä vaihdetaan jatkuvasti ajatuksia ja hyviä käytäntöjä energiatehokkuuden parantamiseen liittyvissä asioissa, Juha Paasi kertoo.

Orion on mukana kemianteollisuuden energiatehokkuussopimuksessa ja on sitoutunut 7,5 prosentin energiansäästöön meneillään olevalla sopimuskaudella 2017–2025.

Hukkalämmön talteenotto kuuluu lääkekonsernin energiatyön painopisteisiin. Muun muassa Orioniin kuuluvan Fermionin tehtaalla Oulussa on toteutettu investointi, jossa aiemmin hyödyntämätön hönkähöyry käytetään kiinteistön lämmitykseen.

Ratkaisu palkittiin työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Motivan myöntämällä Vuoden 2019 energianerokkaat teot -tunnustuksella.

Orion on suomalainen lääkeyhtiö, jolla on tuotantoa kuudella paikkakunnalla. Turussa yhtiö valmistaa muun muassa sytostaattisia syöpälääkkeitä ja voiteita.

 

TEKSTI: Matti Remes

KUVA: Calefa