Liittyjän tarina

Orkla Confectionery & Snacks Finland: Iso investointi leikkaa viidesosan makeistehtaan energiankulutuksesta

13.04.2023
Takaisin listaukseen

Kansainväliseen Orkla-konserniin nykyisin kuuluva Panda on valmistanut makeisia runsaat sata vuotta Jyväskylän Vaajakoskella. Energiaa makeistuotteiden tuotantoprosessissa tarvitaan runsaasti, kun raaka-aineita ja massoja on lämmitettävä ja jäähdytettävä.

– Iso osa energiasta kuluu erilaisiin keittoprosesseihin, makeistehtaan tekninen päällikkö Arto Liimatainen sanoo.

Etenkin suklaan valmistus on energiaintensiivistä toimintaa. Raaka-aineet lämmitetään aluksi 60–65 asteeseen. Sen jälkeen massa pidetään lämpimänä noin 45 asteessa, jotta se ei jähmety putkistoihin ennen siirtämistä valulinjalle. Kun suklaatuotteet ovat saaneet muotonsa valulinjalla, ne jäähdytetään.

Elintarvikealan tehtaassa energiaa kuluu myös lämpimään veteen, jota tarkan hygienian vuoksi tarvitaan paljon tuotantovälineiden ja tilojen pesuun. Myös kiinteistön lämmitys vie energiaa. Tuotantoprosessin tarvitsema jäähdytys hoidetaan ulkoilmaa hyödyntävän vapaajäähdytyksen ja kylmälaitoksen tuottaman kylmän avulla.

Iso energiahanke lähdössä liikkeelle

Liimatainen kertoo, että viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana Pandan tehtaalla on tehty paljon energiankäytön optimointeja eri tuotantoprosesseissa. Esimerkiksi höyryjärjestelmien tehokkuutta on parannettu. Lisäksi tuotantoprosessista yli jäävää hönkähöyryä hyödynnetään ja siitä talteen otettua lämpöä käytetään käyttöveden esilämmitykseen.

– Laitteiden uusimisessa yksi valintakriteeri on aina uuden laitteen energiatehokkuus.

Nyt Vaajakoskella on lähdössä liikkeelle makeistehtaan historian suurin energiatehokkuushanke, jossa painopiste on tuotantoprosessissa syntyvien hukkalämpöjen talteenotossa ja hyödyntämisessä kiinteistön lämmitykseen.

– Olemme tehneet aiemmin paljon pienempiä parannuksia, mutta tämä investointi on isompi hyppäys.

Fakta:
Panda on Suomen toiseksi suurin makeisvalmistaja ja osa Norjasta lähtöisin olevaa Orkla Confectionery & Snacks -konsernia. Makeistehdas sijaitsee Jyväskylän Vaajakoskella.

Pääpaino hukkalämmön talteenotossa

Tuleva investointi keskittyy tuotantolaitoksen suklaata valmistavaan osaan. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, ensimmäinen kesällä 2023 ja toinen seuraavana kesänä. Investoinnissa uusitaan ilmanvaihtolaitteet ja tehostetaan lämmön talteenottoa poistoilmasta. Hankkeessa myös lisätään lämmön talteenottoa tuotantoprosessin eri vaiheissa. Hukkalämpöä saadaan talteen esimerkiksi valulinjan jäähdytysvedestä, kun se palaa jäähdytyskoneelle.

Myös jäähdytysenergiaa tuottava kylmälaitos saneerataan. Uuteen kylmäkoneikkoon tulee lauhdelämmön talteenotto. Lauhdelämpö johdetaan lämpöpumpuille ja edelleen kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen.

– Tavoittelemme investoinneilla 15–20 prosentin säästöä koko tehtaan energiankulutukseen, Liimatainen sanoo.

Energian kulutusta ja päästöjä vähentävä hanke on myös taloudellisesti kannattava. Investoinnin takaisinmaksuajaksi on arvioitu runsaat viisi vuotta, kun mukaan lasketaan valtiolta saatava energiatuki.

– Hukkalämmön talteenotto tuotantotiloista parantaa myös työskentelyoloja ja työviihtyvyyttä.

Energiatehokkuussopimukseen pienen tauon jälkeen

Orkla liittyi muutaman vuoden tauon jälkeen uudelleen elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimukseen vuoden 2022 alusta. Liimataisen mukaan sopimukseen liittyminen tukee konsernin kunnianhimoisia tavoitteita energian käytön tehostamisessa ja päästöjen vähentämisessä. Yksi kannustin liittyä sopimukseen olivat myös valtion energiatuet. Niillä on merkitystä, kun energiaa säästävien investointien taloudellista kannattavuutta arvioidaan.

Vaajakoskella energian käyttöä tehostavia toimenpiteitä on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Liimatainen muistuttaa kuitenkin, että energiansäästössä tulevat kuitenkin jossakin vaiheessa rajat vastaan.

– Esimerkiksi suklaan valmistuksessa on lainalaisuuksia, joista ei voi tinkiä. Laadukkaiden tuotteiden valmistus kuluttaa aina energiaa.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Arto Liimatainen, Orkla