Liittyjän tarina

Salico: ESCO-hanke toi odotetusti ison energiansäästön 

30.11.2022
Takaisin listaukseen
ESCO-hankkeena toteutettu lämmön talteenottohanke tuo elintarvikealan yhtiölle ison säästön lämmityskuluihin. Palveluntarjoajan toteuttama hanke takaa vuosittaisen 1000 megawattitunnin energiansäästön.

Hedelmä- ja vihannestuorejalosteita valmistavan Saliconin uudistetut tuotantotilat valmistuivat Helsingin Kivikkoon vuonna 2020, jolloin kiinteistön kylmätilojen jäähdytykseen asennettiin uusi hiilidioksidia kylmäaineena käyttävä 400 kW:n kylmäkoneikko.

– Yrityksen toimialan laajentuessa olosuhdevaatimukset tiukentuivat. Vanhan kylmätekniikan kapasiteetti ei riittänyt uusiin tarpeisiin, Salicon tekninen päällikkö Kari Vieno sanoo.

Jäähdytettävää tuotanto- ja varastotilaa on yhteensä noin 5 700 neliömetriä.

Uuden kylmäkoneikon hankinnan yhteydessä haluttiin varmistua, että laitteistoon voidaan jälkikäteen asentaa lämmön talteenottojärjestelmä. Se tuli ajankohtaiseksi, kun uusi kylmäjärjestelmä oli saatu kunnolla käyntiin.

– Kylmäkoneista syntyy paljon hukkalämpöä, joka oli aiemmin ammuttu lauhduttimien kautta taivaalle. Potentiaali oli siis valtava.

ESCO oli helppo ja turvallinen hankemalli

Vieno lähti selvittämään, miten lämmön talteenottohanke kannattaisi toteuttaa. Salicossa päädyttiin ESCO-konseptiin (Energy Service Company), jossa ulkopuolinen palveluntarjoaja toteuttaa energian käyttöä tehostavat toimenpiteet ja antaa takuun syntyvästä säästöstä.

– Olimme itse kiireisiä tuotantolaitoksen toiminnan laajentamisessa. Siksi ESCO oli meille helppo ja turvallinen toteutusmalli, koska siinä urakoitsijalla on tavanomaista investointihanketta suurempi vastuu tavoitteiden saavuttamisessa.

Salicon hankkeen toteuttajaksi valikoitui kiinteistötekniikan palveluita tarjoava Caverion. Sopimusaika on viisi vuotta. Tuona aikana Caverion takaa, että tavoitteeksi asetettu 1000 megawattitunnin vuosittainen energiansäästö saavutetaan. Kiinteistön lämmityksen hiilijalanjäljen pienentämisessä tavoitellaan 85 prosentin päästövähenemää.

– Tähän saakka suunnitelmat ja laskelmat ovat pitäneet kutinsa.

Hukkalämpö korvaa kaukolämmön

Kylmäkoneikon kompressorien tuottaman hukkalämmön ottavat talteen lämmönvaihtimet, joista lämpö menee putkea pitkin lämmönjakohuoneeseen ja edelleen lämmityspatteriverkostoon ja ilmanvaihtokoneiden lämmityspattereille.

– Automatiikka on rakennettu niin, että kiinteistön lämmitys priorisoi lämmön talteenottoa. Vain jos sen kapasiteetti ei riitä, otetaan käyttöön myös kaukolämpöpiiri.

Tänä vuonna tuotantolaitos ei ole vielä tarvinnut kaukolämpöä, vaan kaikki kiinteistön lämmitykseen tarvittu energia on saatu hukkalämmöstä.

Vienon mukaan lämmön talteenotossa on vielä käyttämätöntä kapasiteettia, joten Salicossa suunnitellaan nyt myös käyttövesiverkon kytkemistä samaan järjestelmään.

– Elintarvikealan tuotantotiloissa hygieniavaatimukset ovat tiukat, ja lämmintä vettä kuluu paljon päivittäisiin pesuihin. Vedenlämmitykseen tarvitaan nyt runsaasti kaukolämpöä.

Energiansäästö ylittää investoinnin rahoituskulut

Tähänastisten kokemusten perusteella Vieno voi suositella ESCO-muotoista hanketta, jos yrityksellä ei ole itsellään mahdollisuutta laittaa aikaa ja resursseja energiainvestoinnin suunnitteluun ja valvontaan.

– Hanketta toteuttamaan on kuitenkin löydettävä hyvä yhteistyökumppani.

Energiatehokkuussopimukseen liittynyt Salico sai ESCO-hankkeeseen 25 prosentin energiatuen.

– Kuukausittainen energiansäästö on ollut alusta lähtien suurempi kuin ESCO-hankkeen rahoituskustannukset.

Energian hinnan raju nousu on nyt herättänyt myös ne yritykset, joissa energiatehokkuuden parantamiseen on kiinnitetty aiemmin vähän huomiota. Vieno kannustaa perehtymään tarkemmin, mihin tuotantolaitoksessa energiaa kuluu ja syntyykö sellaista hukkaenergiaa, jota voisi hyödyntää jossakin toisaalla.

– Energiansäästössä kannattaa aloittaa toimenpiteistä, joista on saavutettavissa kustannustehokkaasti suurimmat hyödyt.

Vieno saa paljon yhteydenottoja aurinkovoimaloita toimittavilta yrityksiltä. Lämmön talteenottohanke oli kuitenkin Salicolle monin verroin kannattavampi hanke.

– Aurinkopaneelienkin hankinta tulee varmasti jossakin vaiheessa ajankohtaiseksi, mutta nyt ne eivät ole prioriteettilistan kärjessä.

Salico Oy on yksi Suomen suurimmista tuoreiden hedelmä- ja vihannesjalosteiden toimittajista tukkukaupalle, fastfood-ketjuille ja vähittäiskaupoille.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Salico