Liittyjän tarina

Snellmanin Lihanjalostus: Pitkäjänteinen panostus energiansäästöön on kannattanut

14.12.2022
Takaisin listaukseen
Lihatalo Snellman on pystynyt puolittamaan 15 vuodessa tuotantoon suhteutetun energiankulutuksensa. Hukkalämmön talteenotolla on tässä keskeinen rooli.

Energialasku on noussut myös pietarsaarelaisessa Snellmanin Lihanjalostuksessa, mutta yhdestä asiasta perheyrityksen tekninen päällikkö Markus Snellman on tyytyväinen.

Energian kallistuminen olisi iskenyt vieläkin kovempaa, ellei yhtiö olisi investoinut suunnitelmallisesti energiatehokkuuden parantamiseen viimeksi kuluneen kahden vuosikymmenen aikana.

– Olemme muun muassa aloittaneet hukkalämmön talteenoton, vaihtaneet öljyn biokaasuun ja ottaneet käyttöön energiaa säästäviä toimintatapoja, Snellman luettelee.

Öljy vaihtui biokaasuun

Markus Snellman arvioi, että Snellmanin tehtaan tuotantoon suhteutettu energiankulutus on puolittunut 15 vuoden aikana. Vuonna 2007 yhden kilon tuottamiseen kulutettiin energiaa 1,47 kilowattituntia. Tänään vastaava luku on 0,75 kilowattituntia.

– Samaan aikaan tuotantotilat ovat kuitenkin kasvaneet huomattavasti, Snellman huomauttaa.

Snellmanilla on arvioitu, että erilaisilla energiaratkaisuilla yritys on säästänyt 15 vuoden aikana noin 2 900 000 kiloa öljyä vuodessa. Tämä on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 8700 tonnilla, mikä vastaa 1000 omakotitalon lämmittämistä vuodessa.

Vuonna 2014 Snellman korvasi kaiken lämmityksessä ja höyryntuotannossa käytetyn öljyn biokaasulla, kun yhtiö lähti osakkaaksi Jepualle lähelle Pietarsaarta rakennettuun biokaasuvoimalaan.

Biokaasun valmistuksessa käytetään Snellmanilta tulevia teurasjätteitä ja lietettä sekä lähialueiden maatiloilta saatavaa lantaa.

Hukkalämpöjen talteenotolla iso säästö

Snellmanin tehtaan käyttämästä energiasta 60–70 prosenttia menee jäähdytykseen. Kylmä- ja pakkastilojen ohella lihateollisuus noudattaa tiukkoja lämpötilamääräyksiä tuotantotiloissa, joista suurta osaa on jäähdytettävä.

– Kylmäkoneiden hukkalämpö otetaan talteen. Siitä suurin osa hyödynnetään tehtaalla käytettävän veden ja ilmanvaihdon esilämmitykseen, Snellman kertoo.

Snellman on ollut suomalaisessa teollisuudessa edelläkävijä lämpöpumpputeknologian käyttöönotossa hukkalämpöjen hyödyntämisessä.

”Energian kallistuminen olisi iskenyt vieläkin kovempaa, ellei yhtiö olisi investoinut suunnitelmallisesti energiatehokkuuden parantamiseen viimeksi kuluneen kahden vuosikymmenen aikana.”

Ensimmäinen lämpöpumppu asennettiin tehtaalle jo vuonna 2007. Se pystyi nostamaan hukkalämpöä 30 asteella, jolloin sitä voitiin hyödyntää kiinteistön lämmitykseen. Sittemmin tehtaalla on otettu käyttöön kaksi muuta lämpöpumppua, jotka ovat huomattavasti tehokkaampia.

Kolmas eli vuonna 2019 käyttöön otettu lämpöpumppu pystyy nostamaan talteen otetun lämmön 95 asteeseen, jolloin kuumaa vettä voidaan käyttää esimerkiksi teurastamon työvälineiden päivittäiseen sterilointiin.

– Steriloinnissa veden on oltava 82–83 astetta. Aiemmin siihen tarvittiin höyryä.

Snellmanilla on otettu käyttöön myös vapaajäähdytys, jossa hyödynnetään erityisesti talviaikaan kylmää ilmaa. Tehtaan katolla olevien tuulettimien avulla jäähdytetään nestettä, joka johdetaan jäähdytysjärjestelmään.

– Kun ulkona on muutama pakkasaste, ei esimerkiksi meetvurstiosastollemme tarvita koneellista jäähdytystä ollenkaan.

Energiankulutuksen seuranta tärkeää

Myös energiaa säästävillä toimintatavoilla on Snellmanin mukaan iso merkitys. Tehtaalla on energiaryhmä, joka käy energian kulutukseen liittyviä asioita läpi joka viikko. Ne ovat esillä myös osastojen viikkokokouksissa.

Markus Snellman korostaa energian kulutuksen seurannan merkitystä. Se on tehtävä riittävän yksityiskohtaisella tasolla.

– Tehdas on jaettu alueisiin, jossa sadat mittarit mittaavat sähkön ja veden kulutusta.

Riittävän yksityiskohtainen seuranta auttaa löytämään energiaa säästäviä kohteita. Se myös paljastaa, jos jollakin alueella energian kulutus on noussut esimerkiksi laitehäiriön vuoksi. Näin vika voidaan korjata mahdollisimman nopeasti.

Snellman sanoo, että helpot tavat säästää energiaa on käytetty jo aikoja sitten, joten energiatehokkuuden parantaminen on koko ajan vaikeampaa. Hän uskoo kuitenkin, että esimerkiksi höyryn käyttöä voidaan edelleen vähentää lämpöpumppujen avulla.

– Uusia investointeja suunnitellessa mietimme aina, mikä olisi paras vaihtoehto energiatehokkuuden kannalta.

Snellman on vuonna 1951 perustettu perheyhtiö. Lihanjalostuksen lisäksi konserniin kuuluu tytäryhtiöitä, jotka tuottavat muun muassa valmisruokia, pikaruokia ja eläinten ravintoa.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Snellmanin Lihanjalostus