Liittyjän tarina

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä: Osaaminen löytyy omasta talosta

15.06.2017
Takaisin listaukseen

Oman kiinteistöhuollon monipuolisella osaamisella on iso merkitys, kun Iisalmen sairaalassa tehdään päivittäin energiaa säästäviä toimenpiteitä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella. Energiatehokkuussopimukseen kuntayhtymä liittyi vuonna 2008, jonka jälkeen muun muassa Iisalmen sairaalassa on tehty viime vuosina isoja investointeja kiinteistöjen energiatehokkuuteen.

– Yksi keskeisistä syistä liittymiseen oli mahdollisuus saada valtion tukea energiainvestointeihin, sairaalateknisen huollon esimies Veikko Honkanen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä sanoo.

Viime vuosien suurin investointi energiatehokkuuteen on ollut sairaalan ilmastointijärjestelmän uusiminen. Ulos menevästä ilmasta saadaan nyt hukkalämpö hyötykäyttöön lämmön talteenottolaitteilla. Ilmastointilaitteiden pyörimisnopeutta voidaan puolestaan säätää tarkasti taajuusmuuttajilla.

Automatiikka helpottaa seurantaa

Sairaalakiinteistöissä on investoitu myös uuteen automatiikkaan ja valvontajärjestelmään, jonka kautta huoltomiehet voivat seurata ja säätää taloteknisten laitteiden toimintaa tietokoneelta.

– Kiinteistöautomaatiolla on energian säästämisessä iso rooli. Sen avulla ilmastointi ja lämmitys voidaan optimoida jokaisessa tilassa kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän huoltomestari Matti Karppinen sanoo.

Kiinteistöhuollossa on kiinnitetty huomiota myös vedenkäytön säästämiseen. Tämä on tehty säätämällä kaupungin vesijohtoverkosta tulevan veden virtaama sopivalle tasolle.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle on myönnetty tunnustus ansioituneesta energiatehokkuustyöstä Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa vuosina 2008–2016.

– Perussäätöjen lisäksi voimme säätää painetta hanakohtaisesti. Näin vettä ei kulu turhaan esimerkiksi käsien pesussa, mikä vähentää käyttöveden lämmitykseen tarvittavan energian kulutusta, Karppinen toteaa.

Energiatalkoisiin on otettu mukaan myös sairaalan henkilökunta, jota on perehdytetty energiaa säästäviin asioihin.

– Esimerkiksi että valot kannattaa sammuttaa toimistotiloissa, kun siellä ei työskennellä, Karppinen havainnollistaa.

Kiinteistöhuollon ammattitaito ratkaisee

Karppisen mielestä kiinteistöhuollon ehdoton valtti energiatehokkuudessa on, että tiimistä löytyy monipuolista osaamista sähkö- ja lvi-tekniikasta.
Ammattitaitoiset työntekijät pystyvät tekemään laitteiden määräaikaishuollot ajallaan ja korjaamaan useimmat viat nopeasti itse.

– Ulkopuoliset asiantuntijatkin ovat tärkeitä, mutta oman talon väen ote ja paneutuminen ovat erilaiset. He tuntevat tarkasti kiinteistöt ja laitteet, mikä auttaa tekemään oikeat säädöt ja havaitsemaan poikkeamat. Tämä korostuu etenkin sote-kiinteistöjen kohdalla, Karppinen sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi homeongelmia voitaisiin vähentää, jos huoneiden ilmanvirtaukset ja -paineet osattaisiin säätää ja huoltaa oikein.

– Siksi kiinteistöhuollon ammattitaitoon kannattaa laittaa painoa. Työ on paljon muutakin kuin pihojen kunnossapitoa tai lipun nostamista salkoon juhlapäivinä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueella. Se järjestää alueen 39 000 asukkaalle terveys-, hyvinvointi-, hoito- ja hoivapalveluja sekä ympäristö-, terveysvalvonta- ja eläinlääkintäpalveluja.

Veikko Honkasen mielestä kiinteistöhuollon osaamista lisää entisestään, jos uusiin taloteknisiin järjestelmiin saa kunnon perehdytyksen.

– Usein käy niin, että huoltomiehille vain ilmoitetaan asentamisen jälkeen uudesta koneesta ja heille annetaan hyvin pikainen koulutus, mitä nappia pitää kulloinkin painaa.

Honkanen sanoo, että energiatehokkuuden parantamisella on kuntayhtymälle iso taloudellinen merkitys. Hänen arvionsa mukaan energiaa säästävät toimenpiteet ovat vähentäneet yksistään Iisalmen sairaalan energiakuluja 25 000–30 000 euroa vuodessa.

Energiaa säästäviä investointeja riittäisi jatkossakin, mutta taloudelliset resurssit ovat rajalliset. – Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää paneutumista. Siksi asiaa pyritään pitämään prioriteettilistan kärjessä muiden tehtävien ohessa, Honkanen toteaa.

Teksti: Matti Remes