Liittyjän tarina

Antilooppi: Järjestelmällisellä otteella säästöä kiinteistöjen energiankäyttöön

07.11.2022
Takaisin listaukseen
Syksyn 2022 aikana kiinteistösijoitusyhtiö Antiloopin energiansäästöohjelmassa käydään järjestelmällisesti läpi koko kiinteistösalkku. Myös mahdollisiin sähkökatkoksiin varaudutaan.

Antilooppi on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on pääkaupunkiseudulla 31 kohdetta. Suurin osa kiinteistösalkusta on toimistokiinteistöjä.

Syyskuussa yhtiö päätti käynnistää ennakoivan energiansäästöohjelman, jossa otetaan käyttöön lisäkeinoja energiankulutuksen hillitsemiseksi tulevalla syys- ja talvikaudella.

– Kiinteistöjen energiansäästöt voivat osaltaan auttaa hillitsemään rakennusten ylläpitokustannuksia energian hintojen jatkaessa nousuaan. Antiloopin vastuullisuusjohtaja Hannamari Koivula sanoo.

Hänen mukaansa vuokralaisetkin edellyttävät kiinteistöjen omistajilta konkreettisia toimia nykyisen tilanteen johdosta. Lisäksi energiansäästö tukee Antiloopin ilmastotavoitteita, jotka tähtäävät hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä.

Lämmityksessä suurin säästöpotentiaali

Antiloopin ennakoivat säästötoimet kohdistuvat kiinteistöjen lämmitykseen ja sähkönkulutukseen.

– Suurin säästöpotentiaali tulee lämmityksestä. Tavoitteena on laskea keskimäärin jopa kahdella asteella kohteiden sisälämpötiloja.
Nyrkkisääntö on, että huonelämpötilojen lasku yhdellä asteella leikkaa rakennuksen lämmitysenergian kulutusta viisi prosenttia.

– Keskimäärin kymmenen prosentin vähennys lämmitysenergian kulutuksessa on tavoitteemme. Teemme jokaisessa kohteessa sen minkä pystymme, Koivula sanoo.

Sähkön säästämisessä energiansäästöohjelma kattaa lukuisia pienempiä toimenpiteitä, joilla saadaan Koivulan mukaan kuitenkin iso kokonaisvaikutus.

Niihin kuuluvat valaistuksen säädöt esimerkiksi lyhentämällä toimistojen automaattisia valaistusaikoja ja sammuttamalla valomainokset yöksi.

– Olemme myös keskustelleet ja viestineet asiakkaille, että hekin sammuttaisivat turhia valoja. Asiakkaiden kanssa on myös sovittu, että muutamissa kiinteistöissä sijaitsevat saunat ovat päällä vain sovitusti.

Myös mahdolliseen sähköpulaan varaudutaan

Talotekniikan säädöt käydään läpi kaikissa kiinteistöissä. Sähköä voidaan säästää ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja muuttamalla. Samalla tarkistetaan, että lämmitys ja jäähdytys eivät ole samaan aikaan päällä.

Hannamari Koivulan mukaan tällä hetkellä päällimmäisenä asiana on talven mahdollisiin sähkökatkoksiin varautuminen.

– Katsomme kiinteistökohtaisesti, mitkä järjestelmät kaatuvat sähkökatkoksen vuoksi ja mitkä nousevat automaattisesti takaisin pystyyn. Sekin on selvitettävä, voiko kiinteistössä oleskella sähkökatkon aikana.

Järjestelmällistä energiansäästöä tukee Koivulan mukaan se, että Antiloopin kiinteistönhoidosta vastaavan yhtiön kanssa on sovittu laajasta energianhallintapalvelusta.

– Huoltoyhtiön ja koko alihankintaketju on oltava mukana. Muuten energiansäästöä on vaikea viedä käytännössä eteenpäin.
Huoltoyhtiön nimeämä energiamanageri käy kokonaisvaltaisesti läpi Antiloopin kiinteistöjä ja katsoo kriittisesti läpi toimenpiteitä, joilla energiaa voitaisiin edelleen säästää. Myös energiankulutuksen etäseuranta laajenee Antiloopin kaikkiin kiinteistöihin.

– Toimenpiteiden ohella myös tulosten vaikutuksia on oleellista seurata kilowattitunneissa ja euroissa, Koivula perustelee.

Lisävauhtia pitkän aikavälin investointeihin

Antiloopin meneillään oleva energiansäästöohjelma keskittyy ennen muuta talotekniikan säätötoimenpiteisiin. Samalla Antiloopissa mietitään pitkän aikavälin investointeja energiatehokkuuteen.

– Niitä pyritään toteuttamaan entistä vauhdikkaammin, Koivula toteaa.

Tyypillisiä energiainvestointeja ovat esimerkiksi vanhojen ilmanvaihtokoneiden uusimiset energiatehokkaampiin laitteisiin. Myös uusiutuvan energian käyttöä lisätään.

– Aurinkopaneeleita on jo asennettu paljon ja asennetaan koko ajan lisää rakennusten katoille. Meillä on meneillään myös kartoitus maalämmön hyödyntämisestä kiinteistöissä.

Fakta:
Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi omistaa pääasiassa toimistokiinteistöjä pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2021 lopussa kohteita oli 31, bruttoalaltaan yhteensä 614 415 neliömetriä ja arvoltaan 1,418 miljardia euroa. Antiloopin omistavat eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö AMF Tjänstepension AB.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Antilooppi