Liittyjän tarina

Borealis Polymers: Isoja investointeja energiatehokkuuteen

18.04.2017
Takaisin listaukseen

Maan suurimpiin energiankuluttajiin kuuluva Borealis tekee Porvoossa investointeja, joihin kaikkiin liittyy keskeisesti energiatehokkuuden parantaminen. Seuraavaksi on vuorossa 40 miljoonaan euron parannus propeenintuotantoon.

Kilpilahden teollisuusalueella sijaitsevat tuotantolaitokset ovat yksi suurimmista energiankuluttajista Suomessa. Niissä kuluu vuosittain noin 4000 gigawattituntia energiaa. Rahassa laskettuna se tarkoittaa noin 170 miljoonan euron kustannuksia. Ei siis ihme, että Borealis on kiinnittänyt jo pitkään huomiota sähkön, lämmön ja polttoaineiden käytön tehostamiseen. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa yritys on ollut vuodesta 2003.

– Tuotantolaitoksissa tehdään jatkuvasti isoja ja pieniä investointeja. Silloin pyrimme valitsemaan kaikkein energiatehokkaimmat ratkaisut, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti mahdollista toteuttaa, Borealis Polymers Oy:n energiapäällikkö Jaakko Hyvönen sanoo.

Enemmän propeenia vähemmällä energialla

Energiatehokkuuden parantaminen on keskeisellä sijalla myös Borealiksen isoissa investoinneissa Porvoossa. Syksyllä 2017 yhtiö investoi 40 miljoonaa euroa propeenintuotannon uudistamiseen. Uudistustyö edellyttää tuotantolaitoksen pysäyttämistä usean viikon ajaksi. Hankkeen myötä yksikön energiatehokkuus paranee ja tuotantokapasiteetti kasvaa. Prosesseista saatava propeeni on myös entistä korkealaatuisempaa.

Propeenia valmistetaan tislausprosessissa, johon tarvitaan runsaasti energiaa. Tislauskolonnin alkupäässä kuumennuksessa käytetään höyryä. Uuden teknologian ansiosta sen kulutusta voidaan jatkossa vähentää suhteessa tuotettuihin tonneihin. Toinen suuri energiankuluttaja on tuotantoprosessin loppupäässä tarvittava jäähdytysvesi. Myös tässä energiatehokkuus paranee investoinnin myötä.

– Pystymme tuottamaan jatkossa entistä enemmän tuotetta suhteessa vähemmällä energiamäärällä. Suurin säästö syntyy höyryn kulutuksen vähenemisestä. Myöskään jäähdytysveden käyttöä ei tarvitse merkittävästi lisätä tuotantomäärien kasvusta huolimatta.

Höyry vaihtui kuumaan öljyyn

Borealiksen viimeisimpiin isoihin investointeihin kuuluu myös fenolia ja aromaatteja valmistavalla hiilivetylaitoksella käyttöön otettu kuumaöljyuuni. Aiemmin tislauskolonnien pohjakiehutuksessa käytettiin ulkopuoliselta toimittajalta hankittua korkeapainehöyryä. Nyt prosesseissa kiertää kuuma öljy, mikä parantaa energiatehokkuutta.

– Investoinnissa korvattiin yli 30 vuotta vanha uuni. Uuden laitteiston energiatehokkuutta lisäävät esimerkiksi entistä tehokkaammat polttimet. Lisäksi uunin polttoilma- ja savukaasupuhaltimissa käytetään taajuusmuuttajia, jotka tehostavat sähkön käyttöä.

Borealis Polymers valmistaa Porvoossa muun muassa polyeteeni- ja polypropeenimuoveja, joita käytetään esimerkiksi putkien, kaapeleiden, pakkausten ja teräsputken päällysteiden valmistuksessa.

Jaakko Hyvönen muistuttaa, että investointien ohella energiatehokkuuden parantaminen on olennainen osa tuotantolaitosten päivittäistä työtä. Borealiksella on ollut jo pitkään käytössä energiatehokkuusmittarit, joilla kulutusta seurataan tuotettuja tonneja kohti. Mittauksessa siirrytään entistä enemmän reaaliaikaiseen ja ennakoivaan mittaamiseen, jolloin poikkeamiin voidaan puuttua välittömästi.

– Laitteiden oikealla käytöllä on iso merkitys energian kulutuksessa, Hyvönen huomauttaa.

Työntekijöillä on tärkeä rooli energiankäyttöä tehostavien toimien etsimisessä. Borealis järjestää teemasta koulutusta. Yhtiöllä on myös käytössään aloitejärjestelmä, johon voi tehdä aloitteita energiankäytön tehostamisesta.

Suomalainen innovaatio leviää maailmalle

Borealiksella on Porvoossa iso tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö. 1990-luvulta lähtien siellä on kehitetty muun muassa Borstar-teknologiaa, jolla voidaan valmistaa energiatehokkaasti entistä lujempia ja keveämpiä polyeteeni- (PE) ja polypropeenimuoveja (PP). Borstar-menetelmä kuuluu suomalaisen kemianteollisuuden menestystarinoihin. Sen käyttö on levinnyt moneen muuhunkin maahan. Menetelmällä valmistetaan muoveja, joita käytetään esimerkiksi vesiputkien, sähkökaapeleiden ja elintarvikepakkausten valmistukseen.

Teksti: Matti Remes

Kuva: Borelis Polymers