Liittyjän tarina

Genencor International Oy: Aktiivinen tiimi vie eteenpäin energiaa säästäviä hankkeita

27.09.2021
Takaisin listaukseen
Entsyymejä valmistavalla Genencorilla energiaa säästäviä toimia vie eteenpäin aktiivinen energiatehokkuustiimi. Näin pienistäkin hankkeista saadaan enemmän irti.

Genencor International Oy valmistaa Jämsänkoskella entsyymejä pääasiassa rehu- ja elintarviketeollisuudelle. Suurin osa tuotannosta menee vientiin.
Entsyymejä tuotetaan mikrobeilla, joita kasvatetaan suurissa säiliöissä eli fermentoreissa. Tehtaan prosessiturvallisuus- ja energiainsinööri Annika Karjalainen kertoo, että mikrobit vaativat fermentointiprosessin aikana optimaaliset kasvuolot, sopivasti ravinteita ja ilmaa. Kasvualustaa sekoitetaan voimakkaasti.

– Tähän tarvitaan runsaasti energiaa, Karjalainen sanoo.

Sähköä kuluttavat esimerkiksi fermentorien ilmastusjärjestelmän kompressorit. Tuotantoprosessin aikana fermentorin lämpötilan säätö on tärkeää. Prosessin edetessä mikrobimassa tuottaa lämpöä, minkä vuoksi säiliöitä on jäähdytettävä.

– Tehtaalla tarvitaan lisäksi höyryä, jolla steriloidaan tuotantolaitteistot ja raaka-aineet, Karjalainen täydentää.

Erityinen painopiste lämmön talteenotossa

Ympäristöpäällikkö Anne Kantelinen sanoo, että tuotantolaitoksen energiatehokkuutta on parannettu pienin askelin jo parikymmentä vuotta.

– Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimuksessa Genencor on mukana nyt toista sopimuskautta, Kantelinen toteaa.

Jämsänkosken tehtaalla on tehty lakisääteisiä energiakatselmuksia, joissa on noussut esille monia energiatehokkuutta parantavia kehityskohteita.

Erityistä painoa on laitettu lämmön talteenoton tehostamiseen tuotantoprosessin eri vaiheissa. Jatkossa tullaan kiinnittämään huomiota erityisesti hukkalämmön hyödyntämiseen. Hukkalämpöä hyödynnetään jo nyt muun muassa kiinteistön lämmitykseen, lämpimän veden tuotantoon sekä kemikaalien purkupaikan sulana pitämiseen.

Analyysi lämpötaseesta pohjustaa tulevaa

Annika Karjalaisen mukaan laitoksella on tehty lämpötaseanalyysi, jossa kartoitettiin energian kulutusta esimerkiksi höyryn käyttökohteissa.

– Analyysin avulla luodaan kokonaisvaltainen kuva tehtaan energiankulutuksesta. Sen pohjalta olemme lähteneet työstämään toimenpiteitä ja hankkeita, Karjalainen sanoo.
Tarkoitus on muun muassa jatkaa hukkalämpöjen hyödyntämistä sekä fermentorien ilmastuksessa tarvittavien kompressoreiden energiatehokkuuden parantamista.

– Vanhemmissa kompressoreissa lämmön talteenotto on ollut käytössä jo jonkun aikaa. Jatkossa toivomme, että talteenottojärjestelmää saadaan laajennettua.

Potentiaalinen kohde on myös höyryn käytön tehostaminen. Osa tuotannosta käytetystä höyrystä tiivistyy lauhdesäiliöön vedeksi, jonka sisältämästä energiasta hyödynnetään tällä hetkellä puolet.

– Sitä voitaisiin hyödyntää säiliöiden lämmitykseen soveltuvan haaleavesikierron lämmittämiseen, Karjalainen suunnittelee.

Tiimi vie energiansäästöä eteenpäin

Jämsänkosken tehtaalla on Annika Karjalaisen vetämä energiatehokkuustiimi, johon kuuluvat myös tehtaan fermentointi-insinööri, investointipäällikkö, prosessiasiantuntija sekä kunnossapidosta ympäristöasioista vastaavat henkilöt.

– Tiimin monipuolinen kokoonpano varmistaa, että energia-asioihin saadaan erilaisia näkökulmia. Hyvällä porukalla on mahdollista saada pienistäkin hankkeista enemmän irti, Karjalainen sanoo.

Karjalaisen ja Kantelisen mukaan Genencorilla on sama haaste kuin monissa muissakin teollisuusyrityksissä, joissa energiaa säästävät hankkeet kilpailevat samoista rahoista kuin vaikkapa tuotannon laajentamiseen liittyvät investoinnit.

Kaksikko korostaa, että investointipäätösten läpimenoa helpottavat hyvä valmistelu ja uskottavat kustannuslaskelmat saavutettavissa olevasta energiansäästöstä.

Myös yleinen keskustelu päästöjen vähentämiseksi todennäköisesti vauhdittaa energian käyttöä tehostavia investointeja. Esimerkiksi yhä useammat Genencorin asiakkaista ovat kiinnostuneita tuotteiden hiilijalanjäljestä.

Viime vuonna Jämsänkosken tehtaalla toteutettiin viisi energiatehokkuutta parantavaa hanketta. Niissä optimoitiin tuotantoprosesseja erilaisilla teknisillä parannuksilla ja ohjelmistokehityksellä. Myös henkilöstön koulutuksella on jatkossa tärkeä rooli energian säästössä.

– Jatkamme vastaavanlaisia hankkeita tulevinakin vuosina. Lämpötaselaskelmista esiin nousseita hankeideoita käydään läpi energiatiimissä ja keskustelun pohjalta valitsemme hankkeet, joita lähdetään esittämään investoinneiksi, Karjalainen kertoo.

Genencor International Oy on osa kansainvälistä International Flavours & Fragrances (IFF) -konsernia, jolla on Suomessa viisi orgaanisia peruskemikaaleja valmistavaa tuotantolaitosta.

 

TEKSTI: Matti Remes