Liittyjän tarina

Nivos: Hyötysuhde paremmaksi palamisilman esilämmityksellä

19.12.2018
Takaisin listaukseen
Pornaisten lämpölaitoksella savukaasujen palamisilman esilämmityslaite parantaa tuotannon hyötysuhdetta. Tämän ansiosta käytettävän metsähakkeen määrää on voitu vähentää.

Pornaisten lämpölaitos tuottaa kaukolämpöä paikallisella metsähakkeella. Lämpölaitos on valmistunut vuonna 2000. Nivos Energia Oy hankki Pornaisten lämpölaitoksen ja Pornaisten kaukolämpöverkon vuonna 2015 Pornaisten kunnalta. Lämpölaitoksen nimellisteho on 1,75 megawattia. Vara- ja huippupolttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Kaukolämmön tuotanto on Pornaisissa ollut noin 5 000 megawattituntia vuodessa.

Nivos Oy on laaja-alainen yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen kaikki energia-, vesi- ja nettipalvelut saman katon alta. Konsernissa nivoutuvat yhteen energiaverkot, energia- ja lämmitysratkaisut, internet sekä vesihuolto. Nivos Oy:n tytäryhtiöitä ovat Nivos Energia Oy ja Nivos Vesi Oy. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 31 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 Pornaisissa otettiin käyttöön savukaasujen palamisilman esilämmityslaite (luvo). Palamisilman esilämmitin on voimalaitoskomponentti, jossa kattilan palamisilmaa esilämmitetään savukaasuilla. Lyhenne luvo on peräisin saksankielisestä sanasta luftvorwärmer. Kesällä 2017 asennettu laite parantaa voimalaitoksen hyötysuhdetta.

– Luvo parantaa laitoksen kannattavuutta ja säästää polttoainetta noin 250 megawattituntia vuodessa. Laitoksen hyötysuhde on parantunut noin 3,5 prosenttiyksikköä. Investoinnin arvo oli noin 25 000 euroa, kertoo projekti-insinööri Juha Pero Nivos Energialta.

Käytäntö osoittaa vastuullisuuden

Hakelämpölaitoksen kehitystyö on käytännön esimerkki Nivoksen vastuullisesta toiminnasta.

– Meille on tärkeää, että Suomi onnistuu saavuttamaan sille asetetut kansainväliset energiatehokkuustavoitteet. Siksi olemme sitoutuneet myös energiatehokkuussopimuksen uudelle kaudelle. Vastuullisuudesta on helppo puhua, mutta tiukassa paikassa sanojen todellinen arvo punnitaan. Meillä käytännön teot todistavat puheet todeksi. Luvon käyttöönoton myötä olemme onnistuneet vähentämään metsähakkeen käyttöä. Näin myös metsähakkeen kuljetuksen ja tuotannon aiheuttamat päästöt ovat hieman pienemmät kuin aiemmin, Pero jatkaa.

Yhtiö on viime vuosina kehittänyt muun muassa datakeskuksen lämmönkierrätystä, sähköverkon automaatiota ja sensoritekniikkaa, hajautettuja energiaratkaisuja ja jäteveden puhdistusta. Tulevaisuuden energiaratkaisuja yhtiö kehittää yhteistyössä niin yritysten, oppilaitosten, järjestöjen kuin maatilojen, raviratojen ja hakukonejättien kanssa.

Teksti: Paula Korkeamäki
Kuva: Nivos