Liittyjän tarina

Iin kunta: Koululaiset innostuivat energiansäästöstä

01.03.2017
Takaisin listaukseen

Iin kunta otti käyttöön porkkanan, joka innostaa koululaiset mukaan energiansäästötalkoisiin. Energiatehokkuuden parantaminen on tuonut kunnalle taloudellisia säästöjä ja paljon myönteistä julkisuutta.

Oulun pohjoispuolella sijaitseva Ii on monella tapaa edelläkävijä kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Kunta on ollut muun muassa ehdolla Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi.

Ii on myös ensimmäisiä kuntia, joissa oppilaat ovat joukolla mukana parantamaan koulujen energiatehokkuutta. Kannustimeksi kunta palauttaa kouluille puolet siitä rahallisesta energiansäästöstä, jonka koululaiset saavat toimillaan aikaan.

–Koulut ovat tienanneet näin jo tuhansia euroja. Kukin koulu käyttää rahat haluamallaan tavalla vaikkapa pelien hankintaan, Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava sanoo.

Turhat valot sammuvat myös kotona

Kaikki Iin kunnan koulut ja päiväkodit ovat mukana energiaseurannassa, jossa tarkkaillaan säännöllisesti lämmityksen, sähkön ja veden kulutusta. Myös koululaiset pääsevät itse mittaamaan energiankulutusta kouluihin toimitetuilla mittareilla. Alatossava huomauttaa, että ajatus energiansäästämisen tärkeydestä menee oppilaiden mukana myös koteihin.

–Vanhemmilta on tullut sellaista viestiä, ettei kotonakaan pidetä enää turhia valoja päällä.

Energiankulutus tarkkaan seurantaan

Energia-asioissa Ii on keskittynyt viime vuosina kahteen pääteemaan. Toinen niistä on fossiilisista polttoaineista luopuminen kiinteistöjen lämmityksessä.
–Kunnan alueella on kymmenen koulua, joista yhtä vaille kaikissa on vaihdettu öljylämmitys kauko- tai maalämpöön.

Toinen pääteema on energiatehokkuuden parantaminen kunnan omistamissa vanhoissa kiinteistöissä ja uudisrakentamisessa. Suurimmat kiinteistöt on liitetty energian kulutuksen seurantajärjestelmään. Tämä auttaa löytämään parannuskohteita.

–Yksi havainto esimerkiksi oli, että eräässä koulussa kului sähköä kesällä yhtä paljon kuin lukukausien aikana. Asialle oli syytä tehdä jotakin.

Alatossavan mukaan kiinteistöjen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien optimaalisilla säädöillä on ollut keskeinen sija energiansäästössä. Eristyksen parantaminenkin on tuonut tuloksia monissa kohteissa.

–Sähkön kulutusta vähentävät valonohjausjärjestelmät. Lisäksi kaikki valaisimet vaihdetaan pidemmällä aikavälillä vähemmän energiaa kuluttaviin led-lamppuihin.
Kunnalla on myös käytössään kuusi sähköautoa, joilla korvataan omilla autoilla tapahtuvaa työajoa.

Energiatehokkuussopimus antaa raamit

Iin kunta on ollut mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa vuosina 2008–2016 ja liittyi ensimmäisten kuntien joukossa uudelle sopimuskaudelle 2017–2025.

–Meillä on energiatehokkuussopimuksesta hyvät kokemukset. Olemme mukana isommassa viitekehyksessä, joka antaa puitteet omiin energiansäästötoimiin. Lisäksi sopimuksen edellyttämä säännöllinen raportointi pitää energiatehokkuusasiat hyvin mielessä, Alatossava sanoo.

Hän huomauttaa, että asialla on kunnalle iso taloudellinen merkitys. Vuosina 2010–2015 Ii on säästänyt energiaa lähes 8000 megawattituntia, mikä tarkoittaa reilun 600 000 euron säästöä. Alatossavan mukaan myös sillä on iso merkitys, että energiatehokkuussopimuksessa mukana oleva kunta voi saada valtiolta korotettua energiatukea energia säästäviin hankkeisiin.

–Olemme tehneet viime vuosina 1,7 miljoonan euron investoinnit ja saaneet niihin 300 000 euroa tukea valtiolta.

Hyötyä hyvästä imagosta

Uudella energiatehokkuussopimuskaudella Ii on sitoutunut 10,5 prosentin energiansäästöön verrattuna vuoden 2014 lähtötasoon. Se tarkoittaa Alatossavan mukaan 2400 megawattitunnin sähkönsäästöä.

–Löysät on jo otettu pois, joten uusien säästöjen löytäminen on tiukempaa. Nyt mukana ovat myös kuntakonserniin kuuluva vuokrataloyhtiö ja yrityksille toimitiloja vuokraava kiinteistöyhtiö.
Ii aikoo jatkaa ja tehostaa toimenpiteitä, joita kunta toteutti jo edellisellä sopimuskaudella.

–Esimerkiksi etävalvontaa on tarkoitus kehittää niin, että meillä on entistä kokonaisvaltaisempi ja reaaliaikaisempi käsitys kiinteistöjen energiankulutuksesta.
Toinen iso asia on valaisimien vaihtaminen asteittain energiatehokkaisiin valaisimiin.

Alatossavan mukaan Ii on saanut paljon myönteistä julkisuutta ympäristöystävällisestä toiminnastaan. Hyvä imago voi vaikuttaa esimerkiksi lapsiperheiden asuinpaikan valintaan.

–Kunnan maineella ympäristöasioissa on merkitystä. Toki muuttopäätöksiin vaikuttavat monet muutkin asiat, esimerkiksi millaisia palveluja kunta pystyy kuntalaisille tarjoamaan.

 

Teksti: Matti Remes

Kuva: Iin kunta