Liittyjän tarina

Keitele Timber: Saha hyödyntää ilmaisen energian savukaasuista

27.12.2021
Takaisin listaukseen
Keitele Timberille energiatehokkuus on maratonlaji, jossa tuotantolaitoksilla tehdään koko ajan energiaa säästäviä toimivia. Kannattavimpiin investointeihin kuuluvat savukaasupesurit.

Keitele Group on yksi Suomen suurimmista mekaanisen puunjalostuksen toimijoista. Konserniin kuuluvan Keitele Timberin sahalaitokset sijaitsevat Keiteleellä, Alajärvellä ja Kemijärvellä. Viime vuosina tuotantolaitoksilla on panostettu paljon energian käyttöä tehostaviin investointeihin.

– Energiatehokkuutta parannetaan pitkällä maratonilla kaikilla tehtailla, Keitele Groupin toimitusjohtaja Ilkka Kylävainio tiivistää.

Sahalaitoksilla tarvitaan runsaasti energiaa sahatavaran ja sivutuotteiden kuivaukseen. Se saadaan puun kuorta ja sahanpurua hyödyntävistä omista lämpölaitoksista. Keiteleellä biolämpöä toimitetaan myös kunnan keskustataajaman kaukolämpöverkkoon.

– Kunnan kaukolämpöverkkoon toimitetaan vuosittain kuitenkin energiaa vain 12 gigawattituntia, kun kokonaistuotantomme on 150 gigawattituntia.

Pesureilla viidenneksen lisä lämmöntuotantoon

Pari vuotta sitten Keiteleen ja Alajärven sahojen lämpölaitoksiin asennettiin savukaasupesurit, jotka parantavat merkittävästi laitosten energiatehokkuutta. Lämmön talteenotto alentaa 150-asteisten savukaasujen lämmön vain 25 asteeseen.

– Savukaasupesurit tuovat 20 prosentin lisän laitoksen normaaliin lämmöntuotantoon. Kylävainio arvioi.

Kylävainion mukaan investointi savukaasupesureihin päätettiin tehdä, sillä biolämpölaitosten savukaasujen mukana ilmakehään poistuu merkittävä määrä lämpöenergiaa.

Savukaasupesurit tuottavat 65-asteista kuumaa vettä. Keiteleellä saadaan savukaasuenergiaa noin 5 megawatin teholla ja Alajärvellä noin 3,5 megawatin teholla.

– Kaikki tämä ”ilmaisenergia” käytetään viirakuivureissa, Kylävainio sanoo.

Iso säästö myös kuljetuksissa

Savukaasupesureilla talteen saatu lämpö käytetään kuorta ja sahanpurua kuivaavilla viirakuivureilla, joissa märkä kuori ja sahanpuru kuivataan isojen lämpöpatterien ja puhaltimien avulla.

Kuutiometri kuorta painaa märkänä noin 350 kiloa, mutta kuivauksessa paino putoaa sata kiloa. Kylävainion mukana kuivaus lisää polttoaineen lämpöarvoa merkittävästi. Se myös alentaa kustannuksia kuljetuksissa, kun bioenergiaa toimitetaan ulkopuolisille asiakkaille.

– Märän kuoren ja sahanpurun kuivaus vähentää rahdin määrää Keiteleellä 1000 rekkakuormaa ja Alajärvellä 600 kuormaa vuodessa. Se tarkoittaa merkittävä päästösäästöä maanteillä.

Seuraavaksi vuorossa lämpölaitoksen uudistus

Seuraava iso investointi Keiteleellä on nykyisen lämpölaitoksen modernisointi. Siinä panostetaan puhtaampaan energiantuotantoon ja uudistetaan laitoksen automaatio- ja muita järjestelmiä.

– Kyseessä on laaja modernisointihanke, joka mahdollistaa sahan tuotantokapasiteetin kasvattamisen, Kylävainio toteaa.

Vanhan lämpölaitoksen tavoin myös uusi laitos perustuu leijukerroskattilateknologiaan. Uusi 15 megawatin kattila on kuitenkin teholtaan puolet suurempi.

– Nykyinen leijupetikattila on lähes 30 vuotta vanha. Uusi on hyötysuhteeltaan ja käytettävyydeltään huomattavasti parempi, mikä parantaa kattilan energiatehokkuutta.

Kylävainion mukaan myös sahauslinjojen uudistuksissa energian säästäminen on yksi painopisteistä. Vanhojen laitteiden tilalle valitaan muun muassa entistä energiatehokkaampia sähkömoottoreita ja sähkön kulutusta optimoivia taajuusmuuttajia.

Keitele Timber on ollut pitkään mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmassa. Kylävainion mielestä vapaaehtoiseen järjestelyyn osallistuminen on vastuullisesti toimivalle yritykselle tärkeää.

– Sopimuksen kautta energiankäytön tehostamisesta menee informaatiota kansallisille ja EU-tason tiedon kerääjille.

 

Keitele Group on vuonna 1981 perustettu perheyritys, jonka ydintoimintaa ovat puunhankinta suomalaisilta metsänomistajilta sekä puun sahaus ja jatkojalostus.

 

TEKSTI: Matti Remes

KUVA: Keitele Timber