Liittyjän tarina

Kuopion kaupunki: Uusiutuvan energian kuntakatselmus kannatti

27.12.2021
Takaisin listaukseen
Uusiutuvan energian kuntakatselmus antoi Kuopion kaupungille paljon hyviä ideoita energiatehokkuuden parantamiseen. Muitakin energiakatselmuksia hyödynnetään ahkerasti.

Kuopio on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmastotyön vauhdittamiseksi kaupunki päätti teettää uusiutuvan energian kuntakatselmuksen ympäristöasioihin erikoistuneella konsultilla.

– Tarkoitus oli tuottaa lähtötietoja ja ideoita resurssien ja energiankäytön tehostamiseen, Kuopion kaupungin ympäristöasiantuntija Mari Turunen tiivistää.

Resurssiviisaus on nostettu kaupungin strategiassa yhdeksi painopisteeksi. Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETS) Kuopio on puolestaan sitoutunut 7,5 prosentin energiansäästöön sopimuskaudella 2017–2025. Hiilineutraaliksi kaupunki pyrkii vuonna 2030.

– Kaikkien näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusiutuvan energian käytön suunnitelmallista lisäämistä. Tähän työhön katselmus antoi hyvää pohjaa.

Puupolttoaineet tärkein uusiutuva energia

Uusiutuvan energian kuntakatselmus selvittää kunnan tai kaupungin mahdollisuudet hyödyntää alueellaan uusiutuvaa energiaa kiinteistöjen lämmityksessä ja sähköntuotannossa.

Motivan mallin mukaan tehtyihin uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin saa valtion energiatukea, jota haetaan Business Finlandilta.
Kuopio teetti uusiutuvan energian kuntakatselmuksen vuonna 2018, ja se toteutettiin osana Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois- Savossa – (KierRe) -hanketta.

78-sivuinen raportti antaa kattavan kuvan energiankäytön ja -tuotannon nykytilanteesta. Siinä kartoitetaan myös uusiutuvia energiavaroja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Katselmus sisältää myös ehdotuksia toimenpiteiksi ja arviot niiden vaikutuksista.

Uusiutuvia energialähteitä on hyödynnetty Kuopiossa jo pitkään ennen muuta kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa.

Kaupunkikonserniin kuuluvan Kuopion Energian kaukolämpölaitoksissa puupolttoaineiden osuus energiantuotannossa oli 60 prosenttia vuonna 2020. Turpeen osuus oli 37 prosenttia ja biokaasun pari prosenttia.

– Kaupungin kiinteistöistä noin 85 prosenttia on rakennuskuutiometreillä mitattuna puukaukolämmön piirissä, Turunen mainitsee.

Kaavoituskin voi parantaa energiatehokkuutta

Puupolttoaineiden käytön lisääminen on rajallista, joten Turusen mukaan painopiste on nyt ennen muuta muussa uusiutuvassa energiassa.
Aurinkoenergian hyödyntämiseen katselmus löysi paljon lisämahdollisuuksia.

– Aurinkopaneeleja asennetaan nyt lähes jokaiseen kaupungin uudisrakennukseen. Aurinkosähkön hyödyntäminen on järkevää etenkin kiinteistöissä, joissa tarvitaan kesällä jäähdytystä, Turunen huomauttaa.

Kuopio on noin 121 000 asukkaan kaupunki, jonka pinta-alaa ja väestöä ovat viime vuosina kasvattaneet seitsemän kuntaliitosta.

Myös erilaisia lämpöpumppuratkaisuja käytetään Kuopiossa enenevässä määrin kiinteistöjen hukkalämpöjen hyödyntämiseen. Niillä voidaan tehostaa lämmöntalteenottoa esimerkiksi poistoilmasta. Kuopion kirjasto ja museo saivat puolestaan hiljattain yhteisen lämpöpumppulaitoksen, joka viilentää sisäilman kesäisin ja kerää hukkalämmön uusiokäyttöön kaukolämpöverkkoon.

Katselmuksessa selvitettiin myös tuulivoiman tuotantomahdollisuuksia kaupungin alueella. Ne arvioitiin kuitenkin rajallisiksi, vaikka tuuliolosuhteiltaan suotuisia paikkoja löytyikin. – Tuulivoiman rakentamista jarruttavat maisemalliset seikat ja tuulimyllyjen mahdolliset vaikutukset Puolustusvoimien tutkiin Rissalan lentokentällä.

Mari Turunen huomauttaa, että kaupunki voi parantaa energiatehokkuutta myös kaavoituksella. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa selvitettiin muun muassa aurinko- ja geoenergian hyödyntämistä Kuopioon kaavailluilla uusilla asuinalueilla.

Katselmus muun muassa selvitti, että kaupungin eteläpuolelle suunnitellun Vanuvuoren asuinalueen kallioperä soveltuisi hyvin geoenergian hyödyntämiseen. Tämä kirjattiin vuonna 2020 hyväksyttyyn kaavaan.

Energiakatselmuksia useita vuodessa

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tekemisestä on kolme vuotta, mutta Mari Turusen mukaan raportti ei ole jäänyt pölyttymään kirjahyllyyn.

– Toki paperia ei tule enää selailtua yhtä usein kuin alussa. Katselmuksessa on kuitenkin paljon pohjatietoa, jota voi edelleen hyödyntää tulevan suunnittelussa.

Uusiutuvaan energiaan keskittynyt katselmus oli laatuaan ensimmäinen Kuopiossa. Sen sijaan kaupunki on toteuttanut useita erillisiä selvityksiä muun muassa hukkalämpöjen, geoenergian ja aurinkovoiman hyödyntämisestä.

Mari Turusen mukaan Motivan mallin mukaisia energiakatselmuksia on tehty kaupungin kiinteistöihin useita kymmeniä viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana.

– Niitä tehdään jatkossakin 2–4 kappaleen vuositahtia, sillä niistä saadaan paljon hyviä ideoita energiaasäästävistä toimenpiteistä ja investoinneista.

Tällä hetkellä Kuopiossa on meneillään myös laajempi selvitys kaupungin rakennuskannan energiatehokkuudesta. Siinä kiinteistöt on jaettu viiteen kiinteistötyyppiin. Tavoitteena on löytää energiatehokkuustoimia, jotka toimisivat samantyyppisissä rakennuksissa.

– Yksittäisten katselmusten ohella saamme selvityksestä laajempaa näkemystä kokonaisuudesta.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Kuopion kaupunki