Liittyjän tarina

Roal Oy: Vapaajäähdytyksestä iso säästö sähkölaskuun

25.02.2019
Takaisin listaukseen
Entsyymejä valmistavan Roalin sähkönkulutus putosi yli kolmanneksella, kun tuotantolaitos siirtyi viileää ulkoilmaa hyödyntävään vapaajäähdytykseen.

Teollisuudelle entsyymejä valmistava Roal syntyi Alkon ja saksalaisen Röhmin yhteisyrityksenä 1990-luvun alussa. Yritys on kasvanut maailmanluokan tekijäksi elintarvike-, leivonta- ja rehuteollisuuden entsyymien sekä tekstiili- ja paperiteollisuuden käyttämissä entsyymeissä. Rajamäellä toimivassa tuotantolaitoksessa entsyymit tuotetaan elävistä mikrobeista, joita kasvatetaan noin 14 metrin korkuisissa ja tilavuudeltaan 150 kuutiometrin terässäiliöissä. Mikrobit vaativat fermentointiprosessin aikana optimaaliset kasvuolot ja paljon happea. Tähän tarvitaan runsaasti energiaa.

– Sähköä kuluttavat esimerkiksi ilmausjärjestelmän kompressorit. Höyryä tarvitaan puolestaan aseptisten tuotantolinjojen puhdistukseen, Roalin toimitusjohtaja Petri Kekki sanoo. Myös jäähdytykseen kuluu energiaa, sillä fermentoinnissa syntyy runsaasti lämpöä. Tämän vuoksi säiliöitä on viilennettävä tehokkaasti, jotta lämpötila pysyy mikrobeille sopivana eli 26–33 asteessa.

Vapaajäähdytyksestä iso säästö

Pari vuotta sitten Roal sai valmiiksi ison tehdasinvestoinnin, jonka painopiste oli tuotantokapasiteetin laajentamisen ohella energiatehokkuudessa. Erityistä painoa laitettiin lämmöntalteenoton tehostamiseen tuotantoprosessin eri vaiheissa.

– Hukkalämpöä hyödynnetään nyt muun muassa pesuissa tarvittavan veden lämmitykseen, Kekki toteaa.

Roal Oy kuuluu maailman johtaviin elintarvike- ja leivontatuotteiden, rehuteollisuuden valmisteiden ja vaateteollisuuden entsyymien valmistajiin. Roal työllistää tuotantolaitoksessaan Nurmijärven Rajamäellä noin 170 henkeä.

Suurin energiaa säästävä investointi tehtiin jäähdytysjärjestelmään. Aiemmin viilennykseen käytettiin runsaasti kylmää vettä. Uudistuksen myötä siirryttiin mekaaniseen jäähdytysjärjestelmään, jossa kylmäaineena käytetään ammoniakkia. Tuotantolaitoksessa hyödynnetään nyt niin sanottua vapaajäähdytystä, jossa jäähdytysjärjestelmän kiertoaine viilennetään kompressorien sijaan kylmällä ulkoilmalla. – Jos lämpötila on nollassa tai sen alle, niin silloin ei tarvitse pitää päällä kompressoreja, vaan jäähdytykseen hyödynnetään ulkoilmaa.

Kekki sanoo, että varovaisestikin arvioiden vapaajäähdytys leikkaa tuotantolaitoksen sähkönkulutuksesta ainakin 35 prosenttia. Yksistään jäähdytysjärjestelmään ja lämmöntalteenottoon tehdyt investoinnit maksoivat 15 miljoonaa euroa ilman tehdaslaajennusta. Kekin mukaan energiansäästö on kuitenkin niin merkittävä, että iso investointi on kannattava.

Järjestelmällinen ote tuo tuloksia

Roal liittyi energiatehokkuussopimukseen vuonna 2008, mutta ensimmäisen sopimuskauden tavoite energiansäästössä jäi toteutumatta. – Työmme energiantehokkuuden parantamisessa ei ollut riittävän systemaattista. Siksi päätimme hankkia ISO 50001 -sertifikaatin mukaisen energianhallintajärjestelmän. Sen myötä oma organisaatiomme joutuu itse miettimään ja tekemään töitä asioiden parantamiseksi. Se lisää motivaatiota saada aikaan tuloksia.

Pekka Kekin mukaan energiatehokkuutta parantavat investoinnit ja toimenpiteet takaavat, että nykyisen sopimuskauden tavoite 7,5 prosentin energiansäästöstä vuoteen 2025 mennessä toteutuu varmasti.

Energiatehokkuussopimus on Kekin mielestä erinomainen tapa kannustaa yrityksiä säästämään energiaa. Se pitää esillä energiansäästöasioita, joilla on yritykselle iso taloudellinen merkitys. – Ylhäältä päin annettuihin määräyksiin verrattuna vapaaehtoinen järjestely on tehokkaampi, sillä siinä keskitytään säännösten täyttämisen sijaan yrityksen kannalta oleellisimpiin asioihin. Tulokset ovat silloin todennäköisesti kestävämpiä.

Työ energiantehokkuuden parantamiseksi jatkuu Rajamäellä. Pekka Kekin mukaan nämä asiat otetaan huomioon muun muassa laitteiden uusinnan ja korjausinvestointien yhteydessä.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Roal Oy