Liittyjän tarina

SOK: Energiatyö ulottuu myös ravintoloihin ja hotelleihin

18.12.2018
Takaisin listaukseen
S-ryhmä tekee paljon energiaa säästäviä toimia myymälöissä, mutta työ ulottuu myös ravintoloihin ja hotelleihin. Kohteet ovat erilaisia, joten toimenpiteet on valittava toimipaikan mukaan.

S-ryhmän hotellit ja ravintolat ovat mukana majoitus- ja ravintola-alan energiatehokkuussopimuksessa.

– Myymälöihin verrattuna energiansäästötyö ei ole niin mittavaa, mutta yhtä lailla energiankulutusta tehostavia toimenpiteitä etsitään ja toteutetaan myös ravintoloissa ja hotelleissa, SOK:n energiaohjauksen päällikkö Matti Loukkola sanoo.

S-ryhmään kuului vuoden 2017 lopussa yhteensä 650 ravintolaa ja 58 hotellia. Suomen lisäksi toimipaikkoja on Tallinnassa ja Pietarissa.

– Ravintoloissa ja hotelleissa jokainen toimipaikka on erilainen, joten energiaa säästävien toimenpiteiden monistaminen paikasta toiseen voi olla silloin haasteellista. Tähän kuitenkin ensisijaisesti aina pyrimme.

Uutta tekniikkaa kokeillaan mielellään

Hotelli- ja ravintolatoiminnan toinen erityispiirre on, että monet toimipaikat sijaitsevat vuokratiloissa. Tällöin S-ryhmän mahdollisuudet tehdä energiaa säästäviä toimia ovat rajatummat. Esimerkiksi tarvittavista investoinneista on keskusteltava kiinteistöjen omistajien kanssa.

Loukkola kertoo, että S-ryhmän hotelleissa ja ravintoloissa on muun muassa uusittu valaistusta energiaa säästäviin led-valoihin. Keskiössä ovat myös talotekniset ratkaisut, joissa optimoidaan lämmityksen, ilmastoinnin ja valaistuksen säätöjä ja ajotapoja. Lisäksi muutamiin hotelleihin on asennettu lämmön talteenottojärjestelmä viemäri- ja jätevedestä.

Energiansäästössä pitkän aikavälin tavoite

– Testaamme mielellämme uusia teknisiä ratkaisuja, jotka energiakäytön tehostamisen ohella helpottavat talotekniikan operointia ja lisäävät toimitilojen viihtyisyyttä. Hyvä esimerkki tästä on meneillään oleva pilottihanke, jossa hotellin rakennusautomaatioon kytketty ja sensoreihin pohjautuva ohjelmisto tuo esille olosuhdepoikkeamia ja käyttövirheitä. Se myös pystyy ohjaamaan talotekniikkaa ennakoivasti esimerkiksi sääolojen tai käyttötapausten muuttuessa.

S-ryhmä koostuu 20 alueosuuskaupasta, niiden omistamasta Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) ja seitsemästä paikallisosuuskaupasta. S-ryhmän liikevaihto vuonna 2017 oli 11 miljardia euroa, josta matkailu- ja ravitsemiskaupan osuus oli 811 miljoonaa.

S-ryhmä oli mukana edellisessä energiatehokkuussopimuksessa 2008–2016. Nyt meneillään olevalla sopimuskaudella 2017–2025 S-ryhmä on sitoutunut tehostamaan energiankäyttöään 7,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta. Matkailu- ja ravintola-alan osalta tämä tarkoittaa 14 ja kaupan osalta 87 GWh:n vuotuista säästöä sopimuskauden lopussa.

S-ryhmässä on asetettu myös pidemmän aikavälin tavoite, jonka mukaan kaupparyhmän energiankäyttöä tehostetaan 30 prosenttia vuoden vuoteen 2030 mennessä. Lähtökohtana on vuoden 2015 taso.

Paljon painoa uusiutuvaan sähköön

Matti Loukkola huomauttaa, että energiankulutus on yksi kaupan alan suurimmista ympäristöä kuormittavista tekijöistä. S-ryhmä on esimerkiksi Suomen kymmenen suurimman sähkönkuluttajan joukossa.

– Siksi energiankulutuksen tehostaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen on meille tärkeää. Myös asiakkaat pitävät ympäristöasioita tärkeinä. Tämän vuoksi näihin asioihin on kiinnitettävä huomiota myös hotelli- ja ravintolapuolella.

Tavoitteena on, että 80 prosenttia S-ryhmän kuluttamasta sähköstä on omaa uusiutuvaa energiaa vuoteen 2025 mennessä. Se tarkoittaa isoja investointeja etenkin tuuli- ja aurinkovoimaan tulevina vuosina.

Teksti: Matti Remes
Kuva: SOK