Uutinen

Teollisuuden pumppaus- ja puhallinjärjestelmissä vielä tehostamisen varaa

01.02.2021
Takaisin listaukseen
Motivan yhteishanke teollisuusyritysten kanssa paljasti merkittävän tehostamispotentiaalin pumppaus- ja puhallinjärjestelmissä. Kenttämittauksia tehtiin neljällä eri tehtaalla Suomessa. Tarkasteltujen kohteiden keskimääräinen hyötysuhde vaihteli välillä 35–50 prosenttia ja toteutettavissa olevaksi tehostamispotentiaaliksi tarkentui yhteensä 26 prosenttia.

Hankkeessa tehdyissä mittauksissa tarkasteltiin yhteensä 13 eri puhallin- tai pumppausjärjestelmää. Tulokset ovat hyvin linjassa kirjallisuuden lukujen kanssa. Käytännön mittausten lisäksi hanke sisälsi myös kattavan kirjallisuusselvityksen.

”Alle kolmen vuoden takaisinmaksuajan säästöpotentiaalia havaittiin 90 000 euron arvosta ja alle viiden vuoden takaisinmaksuajan säästöpotentiaalia yli 120 000 euron edestä. Kokonaissäästöpotentiaali oli noin 2 600 MWh/a”, kertoo hanketta vetänyt johtava asiantuntija Tomi Kiuru Motivasta.

Kiurun mukaan useammassa kohteessa huono hyötysuhde aiheutui pumpun tai puhaltimen korkeista mitoitusarvoista verrattuna nykytilanteen tarpeeseen. Ylimitoituksen syitä olivat muun muassa muutokset tuotantokapasiteetissa ja epäkorrektit lähtöarvot suunnitteluvaiheessa. Tähän ongelmaan vastataan hankkeessa laadittujen hankintaoppaiden avulla.

Hankkeessa analysoitiin myös kahden Metsä Boardin tehtaan pumppaus- ja puhallinjärjestelmiä.

”Valitsimme etukäteen tehokkaiksi ja tehottomiksi arveltuja kohteita. Ennakkokäsityksemme valituista järjestelmistä osui melko hyvin oikeaan, mutta silti tehostamispotentiaalin suuruus kyseisissä kohteissa yllätti. Projektin tuloksena päädyimme investoimaan kahteen pumppausjärjestelmään, joissa säätötapamuutoksilla ja oikein mitoitetuilla prosessilaitteilla saavutamme arviolta 2 300 MWh/a sähkönsäästön. Investoinnit toteutetaan vuoden 2021 aikana”, toteaa energiatehokkuuspäällikkö Matti Korhonen Metsä Boardista.

Lisää tehoa säätötekniikasta

Toinen merkittävä tehostamismahdollisuus paljastui säätötekniikasta. Esimerkiksi kuristusventtiilisäätöjen korvaaminen pyörimisnopeussäädöllä ja tarpeettomien takaisinkierrätysten poistaminen tehostivat järjestelmiä.

”Tehostamistoimenpiteiden taloudellinen kannattavuus on tyypillisesti sitä parempi mitä suuremmassa kokoluokassa liikutaan, vaikka suhteellinen energiansäästö olisi sama. Olisi tärkeää löytää kannustimia energiatehokkuuden parantamiseksi pienemmissä (< 50 kW) kokoluokissa, joiden lukumäärä Suomen teollisuudessa on todella suuri”, Kiuru painottaa.

Sähkömoottorit kuluttavat lähes 70 prosenttia teollisuuden sähkönkäytöstä, joten niiden merkitys on mittava osa kansallista ilmastotyötä päästöjen vähentämiseksi. Hankkeessa etsittiin ja löydettiin ratkaisuja teollisuusyritysten ongelmiin ja tehottomaan energiankäyttöön. Tämän lisäksi hankkeessa laadittiin hankintaoppaat energiatehokkaiden sähkömoottoreiden, pumppujen ja puhaltimien hankintaan. Hankintaoppaat julkaistiin joulukuussa 2020.

Motivan ja teollisuuden yhteishankkeessa ”Energiatehokkaat sähkökäytöt – Sähkömoottorit ja pumppaus- ja puhallinjärjestelmät” selvitettiin Suomen teollisuuden puhallin- ja pumppausjärjestelmien energiankäytön tehostamismahdollisuuksia. Työ keskittyi erityisesti sähkömoottoreilla toimiviin puhallin- ja pumppusovelluksiin.

Energiatehokkaat sähkökäytöt -hankkeeseen osallistuivat seuraavat yritykset:
Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oyj, Metsä Board Oyj, Sinebrychoff Supply Company Oy, ABB Oy, Koja Oy ja Sulzer Pumps Finland Oy. Hanketta rahoittivat Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, Energiavirasto sekä hankkeeseen osallistuneet yritykset.

Tutustu hankkeessa tuotettuihin aineistoihin:
Energiatehokkaat sähkökäytöt – Sähkömoottorit ja pumppaus- ja puhallinjärjestelmät

Lisätietoja:
Motiva Oy
johtava asiantuntija Tomi Kiuru
puh. 09 6122 5009
tomi.kiuru@motiva.fi