Liittyjän tarina

Valmet: Järjestelmällinen ote tuo tuloksia

20.06.2018
Takaisin listaukseen

Teknologiayhtiö Valmet aikoo vähentää tuotantolaitostensa energiankulutusta 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Hyvän pohjan työlle antaa yhtiön globaali ympäristötehokkuusohjelma.

Valmet valmistaa teknologiaa sellutehtaisiin, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjoihin sekä bioenergiaa tuottaviin voimalaitoksiin. Yhtiössä on arvioitu, että Valmetin ympäristövaikutuksista vain yksi prosentti on peräisin omasta toiminnasta ja neljä prosenttia alihankkijoista koostuvasta toimitusketjusta.

Loput 95 prosenttia syntyy, kun asiakkaat käyttävät Valmetin teknologiaa läpi niiden elinkaaren.

– Siksi on tärkeää kehittää sellaisia tuotteita ja palveluja, jotka säästävät energiaa, vettä ja muita raaka-aineita, Valmetin vastuullisuusjohtaja Laura Puustjärvi sanoo.

Hän painottaa kuitenkin, että energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää myös omassa toiminnassa. Hyvän pohjan tälle antaa vuonna 2009 Valmetissa alkanut globaali omien toimintojen ympäristötehokkuusohjelma.

–Pyrimme olemaan systemaattisia kaikessa toiminnassa, niin myös energian säästämisessä, Puustjärvi toteaa.

Painopiste suurimmissa tuotantolaitoksissa

Valmetin oma tuotanto kattaa valimot, oman komponenttituotannon ja ostettujen laitteiden osien edelleen työstämisen. Suurin osa omasta tuotannosta on kokoonpanoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluita tuotteiden koko elinkaarelle.

– Valmetilla on toimintaa 33 maassa, mutta suurimmat energiansäästöt voidaan saavuttaa isoimmissa tuotantolaitoksissa. Ne sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa, Puustjärvi sanoo.

Erityinen painopiste energiatehokkuuden parantamisessa on ollut valimoissa, joissa metallin prosessointiin kuluu paljon energiaa. Puustjärven mukaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet pohjautuvat energia-auditointeihin, joihin Valmetilla on kymmenen vuoden suunnitelma kaikkia suuria tuotantolaitoksia varten.

– Auditointien pohjalta jokaisessa tehtaassa laaditaan kolmen vuoden toimintasuunnitelmat. Niihin kirjataan yksityiskohtaisesti, kuka tekee ja mitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Myös suunnitelmien toteutumista seurataan tarkasti.

Tavoitteena 30 prosentin energiansäästö

Valmet on mukana teknologiateollisuuden energiatehokkuussopimuksessa, jossa yritykset sitoutuvat vähintään 7,5 prosentin energiansäästötavoitteeseen kaudelle 2017-2025.

– Energiatehokkuussopimusjärjestely on omalta osaltaan nostamassa kunnianhimon tasoa ja ohjaamassa toimintaa oikeaan suuntaan.

Valmet
Valmet Oyj:llä on yli 200 vuoden teollisuushistoria Suomessa. Yhtiö syntyi uudestaan, kun sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminta irtautui Metsosta vuonna 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa.

Valmetin tavoitteena on vähentää energiankulutusta 30 prosenttia omassa tuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

– Se on iso määrä toimialamme teollisuudessa.

Puustjärven mukaan isoimmat haasteet liittyvät investointipäätöksiin.

– Olemme tehneet energiatehokkuustoimenpiteitä kymmenen vuotta. Lähdimme liikkeelle eniten energiaa säästävistä ja helpoimmin toteutettavista kohteista. Jatkossa energian säästäminen on entistä haasteellisempaa, sillä energiatehokkuuteen liittyvissä investoinneissa takaisinmaksuajat ovat usein pidemmät kuin muissa tuotannollisissa investoinneissa.

Henkilöstö mukaan energiatalkoisiin

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä kattaa 70 prosenttia Valmetin toiminnoista. Puustjärven mukaan järjestelmä tarjoaa hyvät menettelytavat yrityksen ympäristöasioiden hallintaan ja johtamiseen myös energia-asioissa.

– Tavoitteemme on, että ISO 14001 kattaa vuoteen 2030 mennessä 90 prosenttia kaikista Valmetin toiminnoista. Kyse on isosta projektista.

Puustjärvi sanoo, että henkilöstö on tiiviisti mukana energiatehokkuuden parantamisessa. Vuosittain yhtiössä järjestetään teemaviikko, joka käsittelee työterveys-, turvallisuus- ja ympäristötehokkuusasioita. Viikon aikana kaikissa toimimaissa järjestetään paikallisia tilaisuuksia ja lisätään tietoisuutta energiansäästöön liittyvissä asioissa.

Valmetissa ollaan myös lisäämässä työterveyden, turvallisuuden ja ympäristöasioiden hallintaa käsittelevien toimikuntien määrää.

– Niihin jokainen työntekijä on tervetullut tuomaan ideoita, kuinka esimerkiksi energiatehokkuutta voidaan parantaa tuotannossa. Pienilläkin parannuksilla saadaan paljon aikaan, kun niiden vaikutukset lasketaan yhteen.

TEKSTI: Matti Remes
KUVA: Valmet