Liittyjän tarina

Varkauden Aluelämpö Oy: Päävoimalan lämpö riittää myös kylmällä säällä

20.11.2023
Takaisin listaukseen
Varkauden Aluelämmön laaja-alainen työ kaukolämpöjärjestelmän tehostamisessa tuo tuloksia. Päävoimala kattaa lämmöntarpeen entistä kylmemmillä säillä.

Varkauden kaupungin kaukolämmöstä 85 prosenttia saatiin viime vuonna Riikinvoiman Ekovoimalaitoksesta, jossa poltetaan kahdeksan kunnallisen jätehuoltoyhtiön kierrättämätön jäte. Varkauden Aluelämpö Oy on kunnallisen Riikinvoiman suurin omistaja.

– Olemme osoittaneet, että vuonna 2016 käynnistynyt laitos on taloudellisesti ja teknisesti hyvä tapa tuottaa energiaa, Varkauden Aluelämmön toimitusjohtaja Mikko Onkalo sanoo.

Kyse on Suomen ensimmäisestä niin sanotulla kiertopetitekniikalla toteutetusta jätteenpolttolaitoksesta. Muut vastaavat laitokset ovat arinatekniikalla toimivia laitoksia.

Varkauden jätteenpolttolaitos käyttää vuodessa noin 140 000 tonnia yhdyskuntajätettä. Onkalon mukaan kiertopetitekniikan etuja ovat perinteistä tekniikkaa tehokkaampi palaminen, mikä parantaa laitoksen hyötysuhdetta. Käytetty tekniikka antaa myös paremmat mahdollisuudet säätää kattilan tehoa ja käyttää monipuolisesti eri polttoaineita.

Ajotapojen muutoksella iso energiansäästö

Onkalon mukaan Riikinvoiman laitoksen kaukolämpöteho suunniteltiin alun perin niin, että se vastaa lämmityskauden keskimääräistä tuntitehoa.

– Olemme kuitenkin lähteneet hakemaan ennakkoluulottomasti erilaisia ajotapoja, joilla laitoksen energia saadaan riittämään mahdollisimman pitkään myös kylmemmällä säällä.

Hänen mukaansa jätteenpolttolaitoksen alkuvaiheessa muista voimalaitoksista tarvittiin lisäenergiaa, kun lämpötila laski pakkasen puolelle.

– Ajotapojen muutoksilla ja muilla toimilla olemme päässeet siihen, että lisäenergiaa aletaan tarvita vasta 5–8 miinusasteen tienoilla. Olemme nyt ottamassa käyttöön uuden operointijärjestelmän, jossa tehoa riittää vielä –10 asteessa.

Onkalon mukaan Varkauden Aluelämpö on käynyt viime vuosina läpi koko kaukolämpöjärjestelmänsä ja tehnyt energiantuotannon ohella paljon energiaa säästäviä toimia myös lämpöverkon puolella. Niihin kuuluvat esimerkiksi menoveden lämpötilan optimointi ja lämpövuotojen korjaaminen.

– Olisi melkein helpompi sanoa, mitä me emme ole tehneet energiatehokkuuden parantamiseksi kaukolämpöjärjestelmässä, Onkalo toteaa.

Menoveden lämpötilaksi riittää 90 astetta

Ennen Riikinvoiman laitoksen valmistumista iso osa Varkauden tarvitsemasta kaukolämmöstä saatiin Stora Enson metsäteollisuuskombinaatilta. Nyt tehtaan myymää energiaa käytetään lähinnä kulutushuipuissa ja muiden voimaloiden huoltotaukojen aikana.

Varkauden Aluelämpö tuottaa kaukolämpöä myös A-Rehun tehdasalueella sijaitsevalla höyrykattilalla, jonka polttoaineena käytetään kauran kuoresta valmistettuja pellettejä. Hieman yli puolet laitoksen energiantuotannosta menee tehtaalle lämpönä ja höyrynä. Loppuosa ohjataan yleiseen kaukolämpöverkkoon.

Onkalon mukaan voimalaitos toimii myös kaukolämpöverkoston välipumppaamona. Sen ansiosta Riikinvoiman laitoksen tuottamaa energiaa voidaan käyttää aiempaa tehokkaammin, sillä kaukolämpöverkostoon saadaan näin riittävästi painetta kauimmaisiinkin osiin ilman muiden tuotantolaitosten käynnistämistä.

– Myös menoveden lämpötilaa voidaan madaltaa. Esimerkiksi Haijanvirran pien- ja rivitalovaltaiselle asuinalueelle ei ole tarvinnut minään talvena ajaa yli 90-asteista vettä, vaikka osa alueen talojen kaukolämpölaitteista on 1980-luvulta. Valituksia alueelta ei ole tullut.

– Menoveden alhaista lämpötilaa ovat ihmetelleet muiden kaukolämpöyhtiöiden kollegatkin. He ovat uskoneet, kun olemme näyttäneet lämpötilan taltioivan piirturin dataa.

Myös asiakkaat mukaan energiatalkoisiin

Onkalon mielestä jatkossa on tärkeää, että kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuden parantamisesta myös asiakkaat ovat entistä enemmän mukana. Esimerkiksi talojen lämmitysjärjestelmien optimointeihin ja laitteiden huoltoihin tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

– Etenkin kerros- ja rivitaloissa toivomme taloyhtiön vanhojen kaukolämpölaitteiden uusimista, jolla päästään jopa 20 prosentin säästöön energian kulutuksessa. Tällainen investointi voidaan maksaa normaaleilla vastikemaksuilla muutamassa vuodessa. Lisähyötynä tulee entistä mukavammat sisäolosuhteet.

Noin kolme prosenttia Varkauden Aluelämmön kaukolämmöstä tuotetaan vielä öljyllä. Tämä on tarkoitus korvata päästöttömillä energiamuodoilla tulevina vuosina.

– Lisäksi aiomme tehdä toimenpiteitä, joilla Riikinvoiman voimalan energia saadaan riittämään myös kulutuspiikkien aikana. Kyseeseen voisivat tulla ratkaisut, jotka perustuvat esimerkiksi lämpöakkuun, sähkökattilaan tai lämpöpumppuihin.

Fakta:
Varkauden Aluelämpö tuottaa kaukolämpöä Varkauteen. Varkauden kaupunki omistaa yhtiöstä 80,1 prosenttia ja Savon Voima 19,9 prosenttia.

Teksti: Matti Remes