Uutinen

Vuoden Energianerokkaina palkitut teot vauhdittavat energiamurrosta

14.12.2023
Takaisin listaukseen
Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö ja Motiva ovat myöntäneet Vuoden Energianerokas 2023 -tunnustuksen kolmelle esimerkilliselle teolle, jotka edistävät vastuullista energiankäyttöä. Energianerokkaiksi teoiksi on valittu Mölnlycke Health Caren prosessilämmön talteenotto, työympäristöjen asiantuntijan Technopoliksen data-analytiikan käyttö kiinteistöjen energiatehokkuudessa ja Helenin Ellenin energiaseikkailu -lastenkirja.

Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet sadat yritykset ja kunnat tekevät vuosittain tuhansia toimia energiankäytön tehostamiseksi ja Vuoden Energianerokas -kilpailu nostaa esiin niistä kirkkaimpia.

– Tämän vuoden kilpailuun ilmoittautui joukko vakuuttavia energiatekoja, joissa korostui useita nousevia energiatrendejä, kuten sähköistyminen, kysyntäjousto, hajautettu energiantuotanto sekä datan ja tekoälyn hyödyntäminen energiankäytön tehostamisessa. Voittajiksi valikoituivat teot, joissa korostuivat erityisesti niiden monistettavuus, vaikuttavat tulokset sekä uudenlaiset lähestymistavat energiatehokkuuden edistämiseen, sanoo palkittavat teot valinneen tuomariston puheenjohtaja Tiina Sekki Energiavirastosta.

Nerokkuus on monen asian summa

Vuoden 2023 Energianerokkaiksi teoiksi on valittu Mölnlycke Health Caren tehtaan prosessilämmön hyötykäyttö, Helenin tuottama lastenkirja Ellenin energiaseikkailu sekä työympäristöjen asiantuntijan Technopoliksen hyödyntämä data-analytiikka kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa.

Mölnlycken tehtaalla käyttöönotettu tuotannon ylijäämälämpöä hyödyntävä järjestelmä on lisännyt tehtaan lämpöomavaraisuutta sekä vähentänyt tehtaan energiankäyttöä ja päästöjä. Sähköistyminen ja lämpöpumput ovat energiakentän isoja trendejä, joita teossa on käytetty oivallisella tavalla. Teollisuuden hukkalämmön entistä tehokkaampi hyödyntäminen olennaisen tärkeää, kun etenemme kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää.

Helenin tuottamassa Ellenin energiaseikkailu -kirjassa on onnistuttu tarinallistamaan ja tekemään energiateema lapselle ymmärrettäväksi ja kiehtovaksi, ja samalla helposti lähestyttäväksi. Energiaymmärrys on tarpeellinen ja tärkeä kansalaistaito, jota voi ja kannattaa vahvistaa jo pienestä pitäen.

Technopoliksen käyttöönottama tietomalli analysoi mittaus- ja seurantatietoa kokonaisvaltaisesti ja jalostaa tietoa nerokkaalla tavalla palvelemaan kiinteistön energiankäytön ja olosuhteiden jatkuvaa optimointia ja ennakointia. Kiinteistöautomaation älykäs ohjaus data-analytiikan avulla on modernia monistettavaa energianerokkuutta, johon yhä useamman kiinteistön toivotaan siirtyvän.

Vuoden energianerokkaat valittiin jo viidettä kertaa

Vuoden Energianerokas -kilpailu toteutettiin jo viidennen kerran. Tunnustuksen myöntävät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Motiva.

Voittajat valitsi tuomaristo, johon kuuluivat yli-insinööri Tiina Sekki Energiavirastosta, erityisasiantuntija Pia Kotro työ- ja elinkeinoministeriöstä, uusiutuvien energiajärjestelmien professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, innovatiivisten liiketoimintamallien asiantuntija Janne Hietaniemi Business Oulusta, Business Finlandin Energiatuki-ryhmän tuotepäällikkö Markku Mäkelä sekä seuranta- ja vaikutukset alueen johtaja Ulla Suomi Motivasta.

Kilpailu on tarkoitettu kaikille energiatehokkuussopimukseen liittyneille yrityksille ja kunta-alan toimijoille. Energiatehokkuussopimustoiminta kattaa lähes kaksi kolmasosaa Suomen kokonaisenergiankäytöstä. Sopimusten avulla säästetään vuosittain valtava määrä energiaa ja niiden tulokset ovat avainasemassa Suomen energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Kansainvälisten ilmastotavoitteiden toteuttaminen edellyttää nopeita päästövähennyksiä ja siinä energiatehokkuustoimenpiteillä on tärkeä merkitys.

Lue lisää palkituista teoista ja tuomariston palkitsemisperusteet

Vuoden Energianerokas -kilpailun verkkosivut

 

Lisätietoja:

Yli-insinööri Tiina Sekki, Energiavirasto
tiina.sekki [at] energiavirasto.fi
+358 295 050 200

Viestintäpäällikkö Minna Mattsson, Motiva Oy
minna.mattsson [at] motiva.fi
+358 (0)9 6122 5040

Viestintäsuunnittelija Jenni Marsio, Motiva Oy
jenni.marsio [at] motiva.fi
+358 (0)9 6122 5056