Uutinen

Tällaisia ovat vuoden 2023 energianerokkaat teot

14.12.2023
Takaisin listaukseen

 

Prosessilämpöjen talteenotto 

Mölnlycke Health Care

Mölnlycke Health Care terveydenhuollon ratkaisuja tuottavaan tehtaaseen rakennettiin sisäinen lämmön talteenottoverkko. Mikkelissä sijaitsevan tehtaan kaukolämmön kulutus oli vuosittain noin 6 000 MWh, ja samaan aikaan tehtaan lukuisista prosesseista syntyi merkittävästi hukkalämpöä. Nyt tuotannon ylijäämälämpöä kerätään talteen sisäisellä lämmönkeruuverkolla yhdeksästä erityyppisestä kohteesta ja hyödynnetään rakennuksen lämmitykseen. Osittain lämpöpumppuja ja vapaalämmitystä hyödyntävä järjestelmä tuottaa lämpöä noin 1000 kW. Yli 0°C ulkolämpötiloissa ei tarvita enää ostolämpöä ja tehdas on lämmön suhteen omavarainen noin kahdeksan kuukautta vuodessa. Järjestelmän käyttöönoton myötä tehtaan vesikiertoja suljettiin ja käyttöveden kulutus väheni noin 50 prosenttia. 

Palkitsemisperusteet 

Teollisuuden hukkalämmön entistä tehokkaampi hyödyntäminen on olennaisen tärkeää, kun etenemme kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää. Mölnlycken tehtaalla käyttöönotettu tuotannon ylijäämälämpöä hyödyntävä järjestelmä on lisännyt tehtaan lämpöomavaraisuutta ja vähentänyt tehtaan energiankäyttöä ja päästöjä. Sähköistyminen ja lämpöpumput ovat energiakentän isoja trendejä, joita teossa on käytetty oivallisella tavalla. 

 

Ellenin energiaseikkailu -lastenkirja

Helen

Helen julkaisi huhtikuussa 2023 Ellenin energiaseikkailu -lastenkirjan, joka opettaa energiasta hauskan ja opettavaisen tarinan muodossa. Tavoitteena on jakaa lapsentasoista tietoa energialähteistä ja energiamurroksesta ja tehdä energiasta ymmärrettävää. Ellenin energiaseikkailu -lastenkirjakokonaisuus tukee perheitä ja opettajia energiakasvatuksessa, jotta tulevaisuuden energiantekijät ja -käyttäjät voivat nyt ja tulevaisuudessa käyttää energiaa tehokkaammin. 

Kirjan luomiseen koottiin monialainen tiimi, jossa oli ammattilaisia sekä luovalta että energia-alalta. Kirjan lisäksi aiheesta tuotettiin esi- ja alkuopetuksen oppimateriaalipaketti, joka sisältää tehtävävihot, tietokilpailut sekä opettajan materiaalin. Kirja on kaikkien saatavilla ilmaiseksi sekä suomen- että englanninkielisenä versiona, ja se on toteutettu painetussa, digitaalisessa sekä äänikirjaformaatissa. 

Ellenin energiaseikkailu -lastenkirja on saanut hyvän vastaanoton ja ensimmäisen puolen vuoden aikana sillä on ollut jo 15 000 lukijaa. 

Palkitsemisperusteet 

Energiaymmärrys on tarpeellinen ja tärkeä kansalaistaito, jota voi ja kannattaa vahvistaa jo pienestä pitäen. Ellenin energiaseikkailu -kirjassa on onnistuttu tarinallistamaan ja tekemään energiateema lapselle ymmärrettäväksi ja kiehtovaksi, ja samalla helposti lähestyttäväksi. Maksuton kirja on helposti saatavilla niin vanhemmille kuin kasvatusalan ammattilaisillekin eri muodoissa. 

 

Data-analytiikka apuna kiinteistöjen energiatehokkuudessa

Technopolis

Työympäristöjen asiantuntija Technopolis halusi hyödyntää data-analytiikkaa käyttäviä ohjausratkaisuja energiatehokkuuden kehittämiseen. Yhtiö pilotoi kiinteistöjen automaatiojärjestelmää ohjaavaa tietomallia kahdeksassa kiinteistöissään ja onnistui tehostamaan sähkönkäyttöään noin kahdeksan prosenttia ja lämpöä yli viidenneksen. Tietomalli hyödyntää ennuste- ja historiatietoa ja tekee sisäolosuhteiden ja energiankäytön kannalta mahdollisimman optimaalisia ohjauspäätöksiä satoja kertoja päivässä. Lisäksi se analysoi taloteknisten laitteiden kuntoa ja ennakoi mahdollisia ongelmatilanteita. 

Palkitsemisperusteet 

Kiinteistöautomaation älykäs ohjaus data-analytiikan avulla on modernia monistettavaa energianerokkuutta, johon yhä useamman kiinteistön toivotaan siirtyvän. Technopoliksen käyttöönottama tietomalli analysoi mittaus- ja seurantatietoa tarkasti ja kokonaisvaltaisesti ja jalostaa tietoa nerokkaalla tavalla palvelemaan kiinteistön energiankäytön ja olosuhteiden jatkuvaa optimointia ja ennakointia. Sen avulla Technopolis on onnistunut tehostamaan energiankäyttöä, sisäilmaolosuhteista tinkimättä. Hyvät tulokset ovat edellyttäneet tiivistä yhteistyötä niin palveluntarjoajan kuin kiinteistönhuoltoyhtiön sekä yrityksen sisäisen kiinteistö- ja IT-tiimin kesken.