Liittyjän tarina

VVO: Esineiden internet auttaa energiansäästössä

21.02.2017
Takaisin listaukseen

VVO-konserni hakee vuokra-asuntojen energiansäästöön uusia ratkaisuja esineiden internetistä. Lämmityksen reaaliaikainen seuranta ja säätäminen parantavat myös asumismukavuutta.

VVO-konsernilla on Suomen kasvukeskuksissa 40 000 vuokra-asuntoa, joiden rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja isännöinnistä yhtiö itse vastaa. Kiinteistöjen lämmön, sähkön ja veden kulutuksella on konsernille iso taloudellinen merkitys.

VVO liittyi vuonna 2009 Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan. Siinä VVO sitoutui seitsemän prosentin energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä, kun lähtökohtana oli vuoden 2009 taso.

Tavoite ylittyi komeasti: lämpöenergiaa säästyi lähes 12 prosenttia ja sähköä runsaat 10 prosenttia.

Kiinteistöt liitetty etäseurantaan

VVO:n ylläpitoyksikön johtaja Kimmo Rintala sanoo, että yhtiöllä on eri-ikäisiä kerrostaloja 1970-luvulta lähtien.

–Ne on varustettu oman aikakautensa tekniikalla, mutta vanhoihinkin taloihin voidaan tuoda nykyaikaista kiinteistöautomaatiota sekä energian ja veden kulutuksen seurantajärjestelmiä. Olemme myös vaihtaneet lämmityksen säätöjärjestelmiä satoihin kiinteistöihin, Rintala sanoo.

Nyt lähes kaikki VVO:n kiinteistöt on liitetty etäseurantaan, joka antaa tarkan kuvan energian ja veden kulutuksesta.
–Näin pystymme kohdentamaan kulutusta pienentäviä toimenpiteitä.

Rintala huomauttaa, että jo yksinkertaisilla säätötoimenpiteillä ja lämpötilan hallinnalla saavutetaan isoja säästöjä.
–Energiatehokkuustyön keskeinen tavoite on asumisolosuhteiden tasainen laatu. Asuinhuoneistoissa optimaalinen lämpötila on 21–22 astetta.

IoT auttaa tavoitteiden saavuttamisessa

VVO liittyi myös vuosien 2017–2025 energiatehokkuussopimukseen ja tavoittelee nyt 7,5 prosentin energiansäästöä. Rintalan mukaan tavoitteen saavuttamisessa auttavat esineiden internet (IoT) ja muut uudet teknologiset ratkaisut.

VVO on kokeillut viime vuosina IoT-sovelluksia useiden kumppaneiden kanssa. Muun muassa verkko-operaattori Digitan kanssa on tehty testejä, joissa kerätään asuntojen lämpötila- ja kosteustietoja.

Asuntojen sisäseiniin asennettavat anturit välittävät verkon kautta tietoa käyttöliittymään, joka analysoi datan ja tekee tarvittavat säädöt automaattisesti.
–Esimerkiksi huoneistokohtaiset viat voidaan havaita reaaliaikaisella mittauksella jopa ennen kuin asukas ehtii itse reagoida asiaan.
Rintala huomauttaa, että teknologia kehittyy nopeasti. Tulevaisuudessa lämpöä voidaan säädellä automaattisesti huonekohtaisesti.
–Lämmön lisäksi anturit voivat seurata huoneilmassa olevan hiilidioksidin määrää, mikä auttaa ohjaamaan ilmastointia entistä fiksummin.

Energiansäästö vaatii erikoisosaamista

Rintala arvioi, että uudella sopimuskaudella VVO tekee investointeja uusiutuvaan energiaan, esimerkiksi aurinkosähköön. Yhtiö lisää myös niin sanottuja hybridilämmitysjärjestelmiä, joissa kaukolämmön rinnalle otetaan lämpöpumppuja muun muassa hukkalämmön talteenottoon.

–Tekniikat kehittyvät koko ajan. Ja kun hinnatkin tulevat alas, yhtälö alkaa toimia myös taloudellisesti.

Rintala korostaa osaamisen merkitystä päivittäisessä energiatehokkuustyössä. Kiinteistönhoitajat eivät voi hallita kaikkea talotekniikkaa, vaan tähän tarvitaan erikoisosaamista.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita.  Konserni rakennuttaa, vuokraa ja isännöi omat asuntonsa. Yhtiön vastuullisuustyön ytimessä on rakennuttamisen ja kiinteistöjen ylläpidon energiaviisauden lisääminen.

–Energiankulutuksen keskitetty etäseuranta antaa kiinteistönhoitajille mahdollisuuden keskittyä oleelliseen eli huolehtia kiinteistöjen ylläpidosta, pihojen kunnosta ja muusta asumismukavuudesta.

VVO:lla on omia talotekniikka-insinöörejä, joiden keskeisenä tehtävänä on edistää energiatehokkuutta vuokra-asuntojen uudistuotannossa ja korjausrakentamisessa. Yhtiö hyödyntää näissä asioissa myös ulkopuolista erikoisosaamista.

 

 

 

Kuva: VVO
Teksti: Matti Remes