Liittyjän tarina

Kotkan Energia Oy: Kaukolämmöstä yhä isompi osa teollisuuden hukkalämpöä

30.10.2023
Takaisin listaukseen
Kotkan Energia on edelläkävijä teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämisessä kaukolämmön tuotannossa. Suunniteltujen investointien myötä niiden hyötykäyttö kasvaa entisestään.

Erilaisten hukkalämpöjen hyödyntäminen on keskeisellä sijalla, kun kaukolämpöyhtiöt vähentävät polttoon perustuvaa energiantuotantoa ja leikkaavat näin hiilidioksidipäästöjään.

Kotkan Energialla on tähän hyvät edellytykset, sillä sen toimialueella on useita tehtaita, joiden tuotantoprosesseissa syntyy lämpöä yli oman tarpeen.

Teollisuuden ylijäämälämmön hyödyntämisestä energiayhtiöllä on jo pitkä kokemus. Se on ostanut lämmityskaudella ylijäämälämpöä usean kymmenen vuoden ajan metsäyhtiön paikallisesta tuotantolaitoksesta.

Energiajohtaja Janne Saarela sanoo, että hukkalämpöjen hyödyntämisen lisäämisessä Kotkan Energialla on suunnittelupöydällä uusia hankkeita.

– Niillä pystytään entisestään vähentämään polttamiseen perustuvan lämmöntuotannon osuutta tulevaisuudessa.

Tähtäimessä matalalämpöiset hukkalämmöt

Nyt tähtäimessä ovat etenkin teollisuuden matalalämpöiset hukkalämmöt. Suunnitteilla on hanke, jossa suuren lämpöpumppulaitoksen avulla tehtaiden hukkalämmöistä voidaan tuottaa energiaa kaukolämpöverkkoon.

– Suunnitellun laitoksen lämpöteho olisi 10 megawattia ja vuosituotanto 70 gigawattituntia. Se kattaisi kaukolämmön tuotannosta 15 prosenttia.

Investointipäätös lämpöpumppulaitoksesta on määrä tehdä vuoden 2024 alkupuolella. Teollisuuden hukkalämmön hyödyntämiseen liittyy myös Kotkan Energian ja Nordic Ren-Gas Oy:n suunnittelema tuotantolaitos, jossa tuotettaisiin uusiutuvaa metaania, vihreää vetyä ja lämpöä. Polttoaineen tuotannossa syntyvä prosessilämpö on määrä jalostaa kaukolämpönä.

Saarela kertoo, että hukkalämpöjen hyödyntämisen kasvu kaukolämpöverkossa lisää tarvetta lämmön kausivarastointiin. Kotkan Energia on tutkinut alustavasti Katariinan ja Mussalon vanhojen öljyluolien hyödynnettävyyttä ja kannattavuutta isoina lämpövarastoina.

Isojen lämmön kausivarastojen avulla kesällä varastoitu lämpö voidaan hyödyntää lämmityskaudella, kun lämmön kysyntä on suurimmillaan.

– Lisäksi lämpövarastoilla voidaan tasata kulutusvaihteluita, jolloin huipputuotannon tarve ja päästöt pienenevät, Saarela sanoo.

Savukaasupesurista iso energiansäästö

Hukkalämmön käyttö on ollut keskiössä myös viime vuosien suurissa investoinneissa Kotkan Energian kahdessa suuressa kaukolämpöä ja sähköä tuottavissa voimalaitoksissa. Nykyisin noin 30 prosenttia kaukolämmöstä saadaan voimalaitosten savukaasujen lämmön talteenotosta.

Tätä varten Hovinsaaren voimalaitokselle asennettiin savukaasupesuri jo vuonna 2003. Vastaavanlainen investointi tehtiin vuonna 2019 Hyötyvoimalaitokselle, jossa poltetaan yhdyskuntajätettä.

Saarelan mukaan uusi savukaasupesuri on ollut suurin yksittäinen energiaa säästävä investointi meneillään olevalla energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025. Kotkan Energia kuuluu energiantuotannon toimenpideohjelmaan.

Savukaasuista energian talteen ottava järjestelmä on parantanut jätteenpolttolaitoksen hyötysuhdetta noin 12 prosenttiyksikköä. Hyötysuhde nousi investoinnin jälkeen noin 82 prosenttiin.

– Se on merkittävä parannus. Energiatehokkuuden paranemisen ansiosta muilla lämmöntuotantolaitoksilla käytettyä primäärienergiaa on voitu vähentää noin 40 gigawattitunnin edestä.

Hovinsaaren voimalaitoksen energiatehokkuutta on parannettu hiljattain myös automaatiojärjestelmään tehdyillä säädöillä. Ne tehostavat polttoa, mikä nostaa kattilan hyötysuhdetta arviolta noin prosenttiyksikön.

– Ratkaisu oli kustannustehokas, sillä fyysisten laitteiden hankinnan sijaan optimointi pystyttiin tekemään ohjelmistomuutoksilla.

Myös kaukolämpöverkoissa Kotkan Energia on tehnyt paljon energiatehokkuuden parantamiseksi. Vaikuttavin toimenpide on menoveden lämpötilan optimointi. Mitä matalampana menoveden lämpötila pystytään pitämään, sitä vähemmän häviöitä syntyy.

Lämpöhäviöitä vähennetään myös käymällä säännöllisesti läpi verkostot ja parantamalla tarvittaessa putkien eristystä.

– Verkoston kartoituksessa hyödynnetään vuosittain tehtävää lämpökuvausta helikopterilla.

Fakta:
Kotkan Energia Oy on Kotkan kaupungin omistama energiayhtiö, jonka päätuotteita ovat kaukolämpö, sähkö ja teollisuushöyry.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Kotkan kaupunki