Liittyjän tarina

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy: Yhteistyö kampuksilla tuo tulosta

15.06.2017
Takaisin listaukseen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on luonut energianhallintamallin, jossa etsitään parannuskohteita yhdessä tilojen käyttäjien ja yhteistyöverkoston kanssa.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on yksi vuonna 2009 perustetusta kolmesta osakeyhtiöstä, joihin siirrettiin valtionyhtiö Senaatti-kiinteistöjen yliopistokiinteistöt. Valtion ohella yhtiön osakkaina ovat kaikki pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot.

SYK omistaa, rakennuttaa ja kehittää näiden yliopistojen ja korkeakoulujen käytössä olevia kiinteistöjä.

SYK:n ympäristöinsinööri Ari-Pekka Lassila sanoo, että yhtiö otti kiinteistökannan haltuunsa vuoden 2010 alussa ja lähti siten mukaan kesken kauden vuosien 2008–2016 energiatehokkuussopimukseen.

– Ryhdyimme kuitenkin alusta alkaen määrätietoisesti toteuttamaan ohjelman vaatimia toimenpiteitä. Niinpä saavutimme ja ylitimme meille asetetun kuuden prosentin lämpöenergian säästötavoitteen jo vuoden 2015 aikana, Lassila toteaa.

Ei projekti, vaan jatkuva osa ylläpitoa

SYK:n hallussa on suuri kiinteistökanta, jossa kuluu runsaasti lämpöä. Lassilan mukaan pienetkin suhteelliset muutokset ovat siksi merkittäviä niin taloudellisesti kuin ekologisestikin.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle on myönnetty tunnustus ansioituneesta energiatehokkuustyöstä Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa vuosina 2008–2016.

Energiatehokkuuden parantaminen auttaa myös osaltaan varmistamaan tilojen oikeat ja hallitut olosuhteet, kun lämmitys, ilmastointi ja valaistus optimoidaan käytön mukaan.

Lassilan mukaan suurimpia haasteita on yliopistojen rakennuskanta, joka koostuu iältään ja tekniseltä tasoltaan hyvin erilaisista kiinteistöistä.

– Oleellista on luoda jatkuva energiaan liittyvä toimintamalli ja jalkauttaa se myös käytäntöön. Energiatehokkuuden parantaminen ei ole projekti vaan oleellinen sekä jatkuva osa kiinteistöjen ylläpitoa, Lassila sanoo.

SYK näkee myös uudisrakennukset sekä vanhojen peruskorjaukset merkittävinä mahdollisuuksina energiatehokkuuden parantamiseen.

– Varmistamme, että hankkeiden lopputuloksena saadaan energiatehokkaita ja helposti ylläpidettäviä rakennuksia. Rakennamme itsellemme pitkäaikaiseen pitoon. Siksi on luontevaa tarkastella asioita elinkaariajattelun mukaisesti.

Energiamanageri hakee parannuskohteita

Kaikilla SYK:n kampuksilla on kattava energianhallintajärjestelmä, jonka keskeistä osaa yhtiö kutsuu energiamanageroinniksi.

Energiamanagerin tehtäviin kuuluvat energian kulutuksen seuranta, poikkeamiin reagointi ja asioiden kuntoon saattaminen yhteistyössä kiinteistöhuollon ja muiden palveluntuottajien kanssa.

Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa ja se koostuu yliopistojen noin 300 rakennuksesta.

– Energiamanageri toimii yhteistyössä SYK:n henkilöstön, kiinteistöhuollon sekä yliopiston tilapalvelun kanssa. Hän seuraa kiinteistöhuollon toimintaa rakentavassa hengessä ja ehdottaa energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Käytännön toimenpiteitä ovat olleet esimerkiksi yhteistyöverkoston osaamisen parantaminen energianhallinnassa. Myös tiloja käyttävät yliopistot on pyritty sitouttamaan työhön yhteisten palaverien ja raportoinnin avulla.

Katse vaihtoehtoisiin energiamuotoihin

Suomen Yliopistokiinteistöt on liittynyt uuteen energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017–2025.

– Rakennusten energiatehokkuuden ohella kiinnitämme jatkossa entistä enemmän huomiota hankkimamme energian alkuperään ja energian tuotannon aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin.

Lassilan mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että SYK hakee vaihtoehtoisia energiamuotoja erityisesti sille kaukolämpöenergialle, jonka päästöt ovat keskimääräistä korkeammat.

– Emme kuitenkaan halua osaoptimoida. Siksi tavoittelemme yhteistyötä, jotta löydämme kestäviä ratkaisuja myös yhteistuotannolla kaukolämpöenergiaa meille toimittavien energiayhtiöiden kanssa.

Teksti: Matti Remes