Liittyjän tarina

VR-Yhtymä: Allianssisopimus kannustaa energiansäästöön

02.05.2019
Takaisin listaukseen
VR:n allianssisopimus kolmen kiinteistöhuoltoyhtiön kanssa on parantanut merkittävästi kiinteistöjen energiatehokkuutta ja tuonut isoja säästöjä energialaskuun.

VR-Yhtymällä on eri puolilla Suomea 130 toimipaikkaa ja 260 rakennusta, joiden yhteispinta-ala on noin puoli miljoonaa neliötä. Rautatieasemien ohella omistuksiin kuuluu kaksi konepajaa, useita varikkoja ja logistiikkahalleja.

– Kiinteistöissä kuluu eniten energiaa ilmastointiin ja valaistukseen, jonkin verran myös lämmitykseen, VR:n energia-asiantuntija Martti Jalkanen sanoo.

Merkittävä osa kiinteistöistä on mukana VR:n ja kolmen kiinteistöhuoltoyhtiön allianssisopimuksessa, jonka tavoitteena on vähentää energian- ja vedenkulutusta ja säästää näin kustannuksia. Vuonna 2016 käynnistynyt allianssi käsittää 14 VR:n toimipaikkaa, jotka koostuvat 95 rakennuksesta.

– Mukana olevat kiinteistöt ovat energiankulutukseltaan merkittävimmät ja vastaavat tilavuudeltaan valtaosaa koko kiinteistökannasta.

Allianssi kannustaa energiansäästöön

VR:n lisäksi allianssissa ovat mukana ISS Palvelut Oy, Caverion Suomi Oy ja Siemens Osakeyhtiö. Kullekin kiinteistölle on asetettu vastuullinen yritys sekä avustavat yritykset, jotka auttavat vastuuyritystä energiansäästötoimenpiteiden havainnoinnissa ja toteuttamisessa.

Vastuuyritys vastaa lisäksi kohteidensa energiatehokkuustoiminnan koordinoimisesta ja raportoinnista.

Toiminnan alussa yritykset laativat nimettyihin kiinteistöihinsä energiakatselmukset, joiden pohjalta syntyi ehdotuksia energiaa säästäviksi toimenpiteiksi. Jalkasen mukaan investointeja vaativat toimenpide-ehdotukset on viety osaksi kiinteistöjen kunnossapidon pitkän tähtäyksen suunnitelmia.

– Pienet säästötoimenpiteet, jotka eivät vaadi suuria taloudellisia investointeja, on toteutettu osana normaalia kiinteistöjen huoltoa, Jalkanen toteaa.

Toteutuneista säästöistä maksetaan osapuolille vuosittainen palkkio. Jalkanen sanoo, että palkkiomalli on toiminut hyvin. Se on kannustanut kaikkia toimijoita työskentelemään tiiviissä yhteistyössä energiatehokkuuden parantamiseksi.

Jalkasen mukaan uudenlaisesta toimintamallista on saatu erinomaisia tuloksia.

– Kulutus on laskenut vuosi vuodelta. Kolmivuotisen sopimuksen aikana todennettu säästö energiankulutuksessa on ollut yhteensä 22 GWh. Viime vuoden kulutus oli 10 prosenttia lähtötilannetta pienempi.

Hyvien kokemusten kannustamana osapuolet ovat päättäneet jatkaa allianssia kolmivuotisen kauden umpeuduttua vuosi kerrallaan.

Led-valaisimet isoimpia investointeja

VR:n kiinteistöjen energiatehokkuutta on lisätty muun muassa kehittämällä kiinteistöjen etävalvontaa, kulutusseurantaa sekä rakennusautomaatiojärjestelmää.

VR-Yhtymä on valtion omistama logistiikkakonserni, joka harjoittaa henkilö- ja tavaraliikennettä rauta- ja maanteillä. Yhtiön henkilöstömäärä on noin 6 300 ja liikevaihto miljardi euroa vuodessa.

Rakennuksissa on esimerkiksi muutettu ilmanvaihdon ohjausta ja vaihdettu vanhoja puhaltimia energiatehokkaampiin malleihin. Lisäksi lämmöntalteenottoa poistoilmasta on parannettu useissa kiinteistöissä.

Muutamissa VR:n kiinteistöissä on myös uudistettu lämmitysjärjestelmä ja siirrytty öljystä maalämpöön.

– Suurimpia hankkeita ovat olleet valaisimien vaihtohankkeet energiaa säästäviin led-valoihin. Valaisininvestoinneissa takaisinmaksuaika on kohteesta riippuen 4–10 vuotta.

Viime vuonna suurin yksittäinen energiatehokkuuteen vaikuttava hanke oli VR:n pääkonttorin muutto Helsingin päärautatieaseman hallintorakennuksesta Isoon Pajaan Länsi-Pasilaan.

– Tilatehokkuus parani huomattavasti, mikä vähentää toimistotilojen energiankulutusta.

Jalkasen mukaan kiinteistöjen energiansäästöhankkeet jatkuvat myös tulevina vuosina osana VR:n energiatehokkuus- ja ympäristötyötä. Kehittämiskohteeksi hän nimeää viestinnän parantamisen VR:n kiinteistöjen käyttäjien ja vuokralaisten kanssa.

– Parhaat tulokset saavutetaan, kun energiatehokkuustyötä pohditaan ja toteutetaan yhteistyössä.

VR-Yhtymä on mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa ja tavoittelee sopimuskaudella 7,5 prosentin energiansäästöä.

– Uskon, että tällä vauhdilla pääsemme tavoitteeseen.

Teksti: Matti Remes
Kuva: VR